OVERLEDEN: Jan Janssen

 Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar
 niemand tegen kan blijven en vechten
 Ondanks het verdriet en de pijn is het ons
 samen gelukt op een goede manier
 afscheid van elkaar te nemen.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen,
onze vader, schoonvader, broer, zwager en oom

                            Johannes Gerardus Josephus Janssen
                                                         Jan

* Nijmegen, 24 februari 1937                                 + Bergen op Zoom, 7 februari 2014

                                                                Bergen op Zoom: Jos
                                                                            Schijndel: Mariska en Jan

                                                                                             Broers, zussen, neven en nichten

Beriozstraat 42, Bergen op Zoom
Correspondentieadres:
Michiel de Ruijterstraat 21
5481 GE Schijndel

U kunt afscheid nemen van Jan in het uitvaartcentrum van cooperatie DELA,
Drebbelstraat 66/hoek Marconilaan te Bergen op Zoom, op woensdag 12 februari van
13.30 tot 14.00 uur.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag om 14.30 uur in de kleine aula
van crematorium "Zoomstede", Mastendreef 5 te Bergen op Zoom.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam van Jan Janssen

1

2

3

4

5

6

Mijn dank aan Jan Jonkman

Reactie plaatsen

Reacties

Richard van Leeuwen
9 jaar geleden

Mijn vader, Joop van Leeuwen staat op deze pagina op een aantal foto's.

Eind april jl. hoorden wij dat hij een ongeneeslijke ziekte had waarna hij binnen een hele snelle periode uiteindelijk in alle rust op 7 juli 2015 in Breda is overleden.

Ik zou het enorm op prijs stellen in het bezit te komen van meer oudere foto's van mijn vader of de foto's hier op de pagina in een wat hogere resolutie!

Met vriendelijke groet,
Richard van Leeuwen

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Beste Mariska en Jan Kuis, heel graag gedaan en ik had het speciaal voor jou en ook voor andere lezers gedaan en ik ben deze nu voor het laatste keer kwijt door enkele foto's en verhalen te laten plaatsen. Dat lucht voor jou en Jan en Jos en ook voor mij nu allemaal wel op. Het klopt ook dat je vader echt nooit over vroeger willen praten met jullie en mij des te meer of minder ondanks dat hij mijn goede vriend was geweest. Ik wist heel zeker dat hij nog meer foto's had die ik niet bij mij had zoals zijn plechtige Communie in 1953 bij een andere groep waar ik niet bij hoorde en de groep kleermakers in het laatste schooljaar 1955 en verkennerij op het instituut en ik wist heel zeker dat hij het wel heeft gehad zeker alles opgeruimd. Het was heel erg jammer en nog eens jammer geweest voor jou en ook voor mij en vooral zijn naaste familie.

Ik kan nog heel goed herinneren toen je ouders 12 en half jaar was getrouwd en waren wij uitgenodigd samen met Piet en Jeanne Lint heel veel plezier hebben gehad en was jij maar nog een klein meisje van ongeveer 11/12 jaar oud en nog je eerste communiefeest had gevierd en het was in 1978. Julie woonden toen in de Chopinstraat 31 in Halsteren. Wij logeerden tijdens jullie feest bij mijn klasgenoot Piet Lint en zijn vrouw Jeanne. Ze zijn beiden inmiddels al overleden.

Jan Janssen was een van mijn vele vrienden die één van de laatste jaren zijn heengegaan. Vorig jaar was mijn andere boezemvriend en klasgenoot Tiny Van Schijndel uit Oss ook al overleden en vorige week ging ook mijn vriend en collega Frits Peeters uit Roermond heen en zo wordt mijn wereld steeds kleiner en kleiner.

Verder wens ik jou en Jan nogmaals veel sterkte toe de komende dagen en de groetjes van Jan en Mia Jonkman

Mariska Kuis-Janssen
10 jaar geleden

Beste Jan Jonkman,

Bedankt voor reactie en verhaal!
Ik was echt verbaasd dat jij heel goed onthouden en herinnering he. Want mijn vader nooit praat over van vroeger tegen ons en ook geen foto's meer. ik vind wel erg jammer. nog fijn dat jij goede aandacht gedaan!

Ik wens jou van hartelijk bedankt!

Met vriendelijk groet,

Mariska Kuis-Janssen

Rene' van der Veen
10 jaar geleden

Mariska en Jan Kuis en famileleden.
" Hiermede wil ik mijn medeleven betuigen met het overlijden van Jan Janssen. Veel sterkte Mariska en Jan Kuis.
Rene' van der Veen.

Gecondoleerd met het verlies van Jan Janssen. Veel sterkte I.V.D. Klasgenoten, vrieden en kennissen.
Rene' van der Veen.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Mariska en Jan Kuis, lezers en kijkers, bij de zestal geplaatste foto's doe ik nu de onderschriften plaatsen aan de hand van de nummers naast elke foto.

FOTO 1: Jan Janssen in gesprek met Br. Theobertus tijdens zijn 40 jarige jubileum op het instituut in augustus 1973 tijdens de driedaagse retraite.
Ik zat net tegenover hen dus op de foto niet te zien en zat ik naast de fotograaf en luisterde naar hun gesprek.

FOTO 2: Het zijn geen klasgenoten maar een groep die het instituut gingen verlaten in juli 1955.
Staande van links naar rechts Paul Roebroek, Kees Vendel, Piet Lint(ov.), Jan Jonkman, Maudy Goossens(ov.), Peter Engels(ov.).
Zittend en knielend van links naar rechts: Leo Leenders(ov.), Jan Janssen(ov.), Piet Salden(ov.), Fons de Lauwere, Tiny van Schijndel(ov.), Rimmer Hylkema, Joop van Leeuwen, Kees Hylkema(ov.). Fons de Lauwere is de enige vaste klasgenoot vanaf 1e klas tot schoolverlaten die nu nog in leven is. Deze foto werd gemaakt door Br. Archangelo die toen naast fotografie ook redacteur van de ,Vriend' was geweest.

FOTO 3: Gezellig op de bordes voor de fotograaf Leo Leenders(ov.) Het zijn hetzelfde groep als bij foto 2(schoolverlaten 1955). Jan Janssen stond tussen mij(Jan Jonkman) en Tiny van Schijndel(ov.). Helemaal voorin was Kees Vendel. Deze foto werd tijdens de examenweek gemaakt.

FOTO 4: Zomaar een foto genomen tijdens de schooltijd met als groepsleider Br. Archangelo. Voor mij stond Jan Janssen in bijna gebukte houding. Het waren ook hetzelfde groep als bij foto 2(schoolverlaten 1955). Deze foto was genomen in 1952 door Br. Arno met een houten kastje op statief en zwarte doek over het hoofd.

FOTO 5: Groepje vrienden tijdens de tweedaagse ontwikkelingsdagen in Huize Bergen in Vught in 1959 op een romantische bruggetje in het wandelpark. Van achter naar voren is Jan Janssen(ov.), Jan Jonkman, Jac. Cox en Gerard Beurskens. Deze foto werd gemaakt door Paul Roebroek.

FOTO 6: Deze foto werd genomen door Paul Roebroek bij hem thuis in Sittard op een zondagmorgen om 6 uur. Wij kwamen van de Carnavalsfeest in Spekholzerheide voor doven in 1961. Wij hadden geen bed opgezocht om te slapen en geen gelegenheid voor gehad. Hier op de foto dronken wij zwarte koffie om nuchter en wakker te worden en konden wij napraten over de uitbundige carnavalsfeest. Links zat Jan Janssen en in het midden was ik zelf(Jan Jonkman) en rechts Jac. Cox. Als verplichte kerkbezoek in Sittard moesten wij staan en iedere keer moest ik Jan Janssen staande houden en dreigde hij om te vallen. Tegen een pilaar sliep hij in tijdens de mis en maakte ik hem iedere keer wakker en werden wij in de nek aangekeken door andere kerkgangers en dat maakte mij niet veel uit, want ik kende daar toch niemand behalve Paul Roebroek. In de middag keken wij allen naar de carnavalsoptocht en moest ik Jan Janssen steeds in de gaten houden. Na afloop van de optocht gingen wij snel per trein naar Maastricht waar daar de optocht al aan de gang was en vierden wij met de bevolking mee hossend op straat en van café na café. Doodmoe vielen wij in de avond op bed in het hotel op de grote markt. De volgende dag gingen wij terug naar huis en namen Limburgse vlaai mee voor thuis. In Nijmegen namen wij afscheid van elkaar tot de volgende feestijn of clubbezoek in Nijmegen.

Christian Jorissen
10 jaar geleden

Beste Familie Janssen , Jan en Mariska Kuis-Janssen,

Oh Ik las een bericht en ook deze foto's gezien!

Gecondoleerd en Veel sterkte met jullie verlies vader!

Groetjes,
Christian Jorissen

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Mariska en Jan Kuis en lezers, in verband met het overlijden van mijn goede vriend Jan Janssen, liet ik hierboven een 6-tal foto's plaatsen. Eerst vertel ik jullie hoe hij in Januari 1952 tegelijk met Maudy Goossens(ov.) op het instituut kwam. Eigenlijk kwamen ze wel iets te laat want de nieuwkomers kwamen meestal in het nieuwe schooljaar dus in september. Jan Janssen was eerder op de horende school geweest in zijn woonplaats Nijmegen en men ontdekte dat hij iets slecht hoorde en bovendien wou hij het vak kleermaken leren en dus stuurde men hem naar het instituut. Toen hij kwam wist hij niet wat hij met de doven aan moest en kende geen gebarentaal en toen ik bemerkte dat hij slechthorende was had ik over hem ontfermd en sloten wij elkaar direct vriendschap. Daarop volgde hij steeds mijn advies op wat hij zoal moest weten en doen. Hij werd in onze groep geplaatst en zo bleven wij vaker bij elkaar als goede vriend. Nog meer slechthorende vrienden voegden er bij zoals Kees Vendel en Leo Leenders(ov.). In de speelzaal zaten wij met vieren op een vaste plaats aan tafel dichtbij de radio en dicht bij de lessenaar waar Br. Theobertus zat en zo kon Br. Theobertus ons gemakkelijk afluisteren terwijl hij de jongens in de gaten hield. Zo heeft het vier jaar lang geduurd en in eetzaal als slaapzaal waren wij altijd ,buren' gebleven behalve in ambachtschool waar hij de kleermakersvak onder de knie wilde krijgen. Jan Janssen paste overal goed aan zoals bij de verkennerij tot het schoolverlaten in 1955. Na schooltijd bleven wij geregeld contacten houden en gingen bij elke uitstapjes van de vereniging mee en vierden carnaval met doven in Zuid-Limburg en andere plaatsen want hij hield van feesten. Toen wij beiden trouwden in het zelfde jaar gingen de contacten geleidelijk aan het verwateren want ieder had een eigen leven in hun gezin. De laatste jaren toen hij ongeneeslijk ziekte openbaarde, werd het contact geheel verbroken, en werd ik op de hoogte gehouden door zijn dochter Mariska tot ik een bericht kreeg dat haar vader was overleden. Helaas kon ik vanwege de grote afstand en mijn ziekte aan longen niet bijwonen op zijn crematie.
Op 24 februari zou hij dan 77 jaar zijn geworden. Hij rustte in vrede na een langdurig lijdensweg en wens de familie sterkte toe.

Frans van Rijn
10 jaar geleden

Ondergetekende heeft Jan als een leuke vakantievriend op het Griekse eiland Kos gekend samen mijn vrouw Charlotte en met Piet van der Zalm. We hebben daar leuke dagen gehad en haast het hele eiland rond gereden met een jeep, bestuurd door Piet. In de avonden brachten we daar verschillende gelegenheden op om met mijn Griekse vrienden te vermaken. De eigenaar van ons appartement vroeg haast iedere keer als ik daar weer ben hoe het met Jan gaat, want hij vergeet de gezellige dagen met ond vieren niet.
Dus Mariska en Jan, en verdere familie en vrienden van harte gecondoleerd met het verlies van je vader, familielid en vriend als je dit leest, dan kan je begrijpen dat je vader prettige vakantiedagen in zijn leven met ons heeft gehad. En ik zal nu in die dagen dat nooit vergeten, deze dagen zal ik weer in mijn vakantie foto-serie kijken en Jan gedenken.
Frans van Rijn

Mariska Kuis-Janssen
10 jaar geleden

Beste Jan Jonkman, Jan Keizer en Marcel v Heertum,

Bedankt voor reactie!

Jan Jonkman: Hartelijk bedankt voor leuk foto's om te herinneren!
Ik moest iets zeggen en mijn vader is allang niet meer getrouwd met mijn moeder Truus, het is allang gescheiden. Hij blijft mijn vader in mijn hart.

Grtjs van Mariska Kuis - Janssen

Marcel van Heertum
10 jaar geleden

Alle eerste condoleren ik met jullie vrouw Truus,dochter Mariska Janssen en schoonzoon Jan Kuis en haar zoon Jos

Sterkte met het verlies van jullie vader en schoonvader en moeilijk in de komende tijd. Ik ben met jullie mijn beste vrienden.

Marcel van Heertum en Daan

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Allereerst contoleren wij zijn vrouw Truus, zijn dochter Mariska en schoonzoon Jan Kuis en haar zoon Jos met het verlies van echtgenoot, vader en schoonvader en verdere familie en mijn goede vriend Jan Janssen en wensen allen veel sterkte toe de komende tijd.

Jan Jonkman

Jan Keizer
10 jaar geleden

Namens IvDVariatie wens ik Jos, Mariska, Jan broers, zussen neven en nichten veel sterkte.

Jan Keizer