595. Twee oude foto's gevonden door redactie van De VriendBovenstaande foto die dhr. Kouwenhoven ons stuurde, is wel eens beetje beschadigd, maar ze is dan ook uit 1934.
Zittend naast meneer Bartels (aangekruist): Hendrik van de Kerkhof.
Bovenstaande foto bevond zich in het archief van broeder Ignatio. Staande achter: J. van Gils en
N. de Goede.

Zittend: Hendrik v.d. Kerkhof, Gelena Klerks, Weerts, Roeloffzen, Gerritzen.
Op de grond: Kuipers, Gerrits en van Dijk.

Onder voorbehoud tikfouten.

Reactie plaatsen

Reacties

Rene, van der Veen
10 jaar geleden

De boven zeer oude 2 foto's uit 1934 het midden de zittende Z.E.Heer Bartels met 10 jongens dat ze in het binnenkort van het instituut gingen verlaten en ik kwam op het zelfde jaar 1934 van de voorschool naar de jongensafdeling terecht gekomenen kende ik de 10 jongens helemaal niet. Vroeger op het instituut bestaat de 10 klassen niet, omdat op het oude instituut de dooofstommen leerlingen hun leeftijd van 6 - 8 jaar werden op het instituut opgenomen en hebben ze met het gebarentaal onderwezen. Later in rond 1900 werd een extra klas bijgekomen voor het spreemethode waaronder Mgr A Hermus de priester-leraar van het instituut met Br. Cesarinus en Moederoverste het spreekmethode voor de doofstommen hebben onderwezen. Later de klassen werd verhoogd naar 10 klassen tot met in 1945 op 11.

De onder foto in de klas het verjaardag van Br. Corsinus met 11 klasgenoten hebben het gevierd. Ik zag daar de zielige jongens die ze bijna helemaal de stijf recht met 2 armen over bij elkaar moesten houden. Dit gebeurde van het vroeger in 750 na Christus door de Karel de Grote een aantal onderwijswetten werd ingevoerd met als doel jongens opleiden die konden helpen het Chriselijke Geloof dat alle jongens moesten in een internaten ( ook in Doveninstituten) school leren, lezen, schrijven, bidden en zingen. De nadruk lag op het leren vande Katholieke Taal.
Verder moestende school jongens zich aan de regels houden, anders .............. Bijvoorbeeld rechtop zitten met armen over elkaar 2 aan en 2 naar binnen en naar buiten, dat van het verleden jaren 750 na Christus is een van de eerste scholen van Nederland opgericht door een missionaris uit Engeland.
Verder moesten de schooljongens zich aan de regels houden anders ze hardhandige gestraft ( slaan met de stok of roede ) in de bijbel dit toegestaan.
Zo het vroeger op het instituut ook de jongens zich de regels moesten houden anders werden ze flink bestraft met slaan, schoppen, mishandelen enzv dat de in de Bijbel dit ook heeft toegestaan???? Dat geloof ik helemaal niet.
Maar dat was het vroeger werkelijk echt gebeurd.
Later in 1960 Democratisering van het lager onderwijs die werd het verbeteringen met het zonder verplicht de 2 armen over bij elkaar houden.
In 1984 de mammoetwet de Wet had als doel het realiseren van een goede overgang tussen het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs.
Ondernaast zijn er ook scholen voor speciaal onderwijs. Deze zijn ingedeeld in 4 Groepen.
1, Visueel Gehandicapten.
2, Auditief/communicatief Gehandicapten.
3, Verstandelijk en /of Lichamelijk Gehandicapten.
4. Gedrag-en / of ernstige Leerprobleem.
Doordat op het instituut voor Doven werden al reeds uitgebreid voor het verschillende scholen voor de dove leerlingen, daar hebben zeer goed onderwezen door de leraren en leraarsters.
Rene' van der Veen.