574. Br. Augustinus zei IvD in 1982 vaarwel.

Hij werkte ruim 38 jaar op het IvD. In 1982 vond hij het welletjes en stapte, 61 jaar oud, het onderwijs uit vanwege toenemende vergaderdruk. Hij had gruwelijk hekel aan vergaderingen en werkoverleg. Nu is hij geen broeder en hij heet nu Ton Krijnen en woont nu in Haaren als ik goed heb.....

Uit De Vriend 1997

Reactie plaatsen

Reacties

Jan Keizer
10 jaar geleden

Antoon van Dal...

Och dat wist ik niet.... Wel mooie leeftijd en hij was altijd vrolijke man en paar geleden had ik met hem gesproken. Leuke man om mee te praten.
En bedankt voor je bericht.

Jan Keizer

Antoon van Dal
10 jaar geleden

Hij was op 23 mei 2014 overleden in de ouderdom van 92 jaar.
Hij was een joviale man gebleven. Rust in vrede.

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Jan Jonkman. Wat zo heel leuk van je het verhaal heeft geschreven over Br. Augustinus dat de jongens hebben hem wel genoemd dat hij de vergelijking van de kip als hij doorloopt met het beweging hoofd, oja dat hij deed ook het meeste gevouwen handen, vooral de jongens in de eetzaal aan de tafel eten en zagen ze de eieren op de tafel die komt van de Kip vandaan en waar blijft de kip ? Oja daar in de eetzaal stond Br. Augustinus en zeggen ze maar Dank u Wel. Toch begreep Br Augustinus het niet dat maakt het niet uit en voor de jongens hun leuke dingen zoeken en uitspreken. Als ik nu jeugd ben zou ik ook dat doen.
Rene' van der Veen.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Rene v.d. Veen, Je schreef in je artikel hieronder van 7-1-2014 10:07:27 over Br. Augustinus dat hij als een kip bijliep. Hij bewoog zijn hoofd naar voren als hij liep en zijn handen in elkaar vouwend alsof hij zijn handen waste. Bij onze groep en klasgenoten hadden wij daar ook vaker over gehad. Ik moest een keer hard lachen wat enkele jongens deden. Op een normale zondagavond om zeven uur zaten wij te eten. Br. Augustinus paste op de jongens in de eetzaal, zoals vaker gebeurde en soms om beuren ook door Br. Celestinus en Br. Josefo want Br. Theobertus moest gaan eten. Heel toevallig kregen wij ook eieren op het boterhambordje naast boterhammen met hagelslag en dat gebeurde wel enkele keren. Een paar jongens stonden voor de grap op van de banken deden hun eieren in hun hand omhoog en keken recht naar Br. Augustinus en zeiden van ,,Dank u wel''. Br. Augustinus zag dat en daar reageerde hij niet meteen op omdat hij niet begreep waarom enkele jongens zo iets deden. En wij maar lachen! Niemand durfde hem uit te leggen waarom die gedurfde jongens zo iets deden.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Frans van Rijn, net als bij jou met je twee klasgenoten zoals je beschreef in de speciale klasje bij Br. Judocus zaten wij later ook in de speciale klas, eerst in de ochtend en rest van de middag bij Br. overste Adulfus, zoals ik al schreef voor Rene v.d. Veen. In de middag zaten wij in de speciale klas van Br. Ignatio, waar Jan Faber(ov.), Ad Dielemans, Jan Peters, Peter Hezemans, Jan Gierlings(ov.) al zaten. Teus Struyker(ov.) was al vertrokken. In de specials klasje van Br. Overste Adulfus zaten met mij, Kees Vendel, Toon Martens(ov.), Wim Heerschop en Marinus van Leerdam. Na mijn overgang naar de ambachtschool behield Br. Ignatio alleen nog met zijn speciale klas, zoals Wim Heerschop en de anderen. Veel later begon Br. Celestinus ook met de specials klas toen Br. Ignatio verplaatst werd naar de klas van moeilijk meekomende kinderen. De nieuwe speciale klas van Br. Celestinus werd UDO genoemd en dat zal betekenen Uitgebreid Doven Onderwijs en het kan misschien ook anders betekenen. Er werden nieuwe lesstoffen bijgevoegd zoals biologie, enz.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Rene v.d. Veen, je zult ergens wel gelijk hebben over de data van de komst van Br. Augustinus en Br. Celestinus, want je zat nog in het laatste schooljaar en ik bij de kleine jongens weinig wetend. Bij mijn komst in 1942 zat ik in de klas van Br. Alexis de nieuwe onderwijzer in de eerste en tweede klas. Na de oorlog voor het verblijf thuis van 14 maanden kwam ik in de derde klas bij Br. Archangelo, ook bij de vierde en vijfde klas, steeds hetzelfde groepje van 8 personen, waarvan nu anno 2014 nog één in leven is. Bij de zesde klas kregen wij een nieuwe onderwijzer Br. Koenraad, de jongere broer van Br. Epolonius. In de zevende klas tijdens de katechismusles bij Br. Jeroen en de rest van de ochtend en deel in de middag bij Br. Overste Adulfus. De les-lokatie bevond op de bovenverdieping met glas-in-lood-ramen pal tegenover het zangkoor. In de middag bij de speciale klas van Br. Ignatio en dat heeft ruim twee jaar geduurd. Het laatste jaar van basisonderwijs de ochtend tijdens godsdienstles bij Br. Hortensius en de rest hetzelfde gebleven tot ik naar de ambachtschool ging voor het grafische opleiding.

Er waren al eerder broeders die aftraden elders in het land dan Br. Wolfram. Maar Br, Wolfram was de eerste broeder van het instituut die aftrad een klein paar jaar na de oorlog en wij als kleine jongens vonden het verschrikkelijk en niet veel begrepen hebben waarom.

Frans van Rijn
10 jaar geleden

Ook ik heb Bro. Augustinus (Ton Krijnen) als een klasbroeder gehad, maar dat duurde maar twee weken in het jaar 1947. Op de verjaardag van Bro. Agustinus en ook de mijne kwam op een middag Bro. Lotharius, de schoolhoofd bij de jongensafdeling, de klas binnen en hij riep mij, niet om te feliciteren maar om mij naar een andere klas te brengen. Toen kwam ik in een speciale klas met Bro. Judocus als leraar en er zaten toen maar twee leerlingen in die klas, namelijk Kees Bentvelzen en Bennie van Gils(o). Die klas was bedoeld om te kijken en te bestuderen of doven verder kunnen leren voor mavo enz., enz.. Bro. Judocus was al in de pensioen en mocht van zijn overste roken onder de lessenen en dat deed hij dikwijls, maar vooral bij de dictee, dan moesten wij goed liplezen in zijn rookwolken wat niet mee vielt. Die klas is met een groot succes gebleven en erna kwam Bro Ignatius ook met zo een klas. en verder weet ik het niet meer, want ik ging toen naar de grafische afdeling en bleef daar tot 1951, mijn ontslag uit het I.v.D. en heb toen met Piet Jacobs een mooie betrekking gekregen in Den Haag, namelijk in de Staatsdrukkerij en wij konden zich ambtenaren noemen. en bleven dit 45 jaar doen.

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Jan Jonkman. Ik betwijfel iets van wel dat Br. Augustinus in 1943 niet op het instituut was aangekomen. Vanaf 1934 -- 1944 dat ik heb Br. Augustinus helemaal niet gezien, want op het instituut bestaat maar 10 klassen plus 4 of 5 klassen ( A. en B. ) waaronder de klasbroeders zijn. Judocus, Beatus, Richardo, Alcuino, Otgerus, Firminus, Jeroen, Corsinus, Alanus, Radelphus, Celestinus, Leovigild, Arnoldus, Archangelo en Lotharius. ( 2 klasbroeders rond 1942 zijn bijgekomen zijn Alexis en Wolfram. ) Totaal 17 klasbroeders.
Een van 16 klasbroeder was eerder voor 1944 van het instituut verlaten de wegens van de ziekte Br Arnoldus. Ik denk van wel dat Br Augustinus was enige jaren later dan in 1943 op het instituut gekomen. Dat klopt van hem was vrolijk broeder en ook helemaal niet te streng.
De jongens noemen hem als de kip broeder dat hij loopt altijd met zijn hoofd beweegt. Toen hij aftreedt als de Broeder en bleef hij toch op het instituut voor de leerlingen onderwezen. Van mij weet nog dat was de eerste aftreedt van Br. Wolfram en later aan het buurt.....
Br. Celestinus was wel werkelijk in 1943 op het instituut die hij was de opvolger van Br. Jezefo dat hij was naar de kweekschool van de Broeders Onb Ontv te Maastricht vertrokken. Rene' van der Veen

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Br. Augustinus (Ton Krijnen) en Br. Celestinus(Jo Vencken) kwamen beiden tegelijk als 23-jarigen in 1943 op het instituut en aangesteld als doven-onderwijzers. Ze begonnen beiden bij de hogere klassen en later na de oorlogstijd in klassen bij de kleinere leerlingen. Inderdaad is Br. Augustinus op 19 september 92 jaar geworden. In mijn tijd was hij nooit zo streng geweest al leek het er wel op en beperkte hij tot een berisping.

Jan Keizer
10 jaar geleden

Wim Heerschop.

Ja dat klopt en hij is nu 92 jaar en hij woont nu in Haaren en getrouwd. Met hem gaat goed en gezond en ik heb onlangs nog met hem gesproken in Den Bosch.
Op de foto: toen was hij 75 jaar oud.

Wim Heerschop
10 jaar geleden

Ik heb hem goed gekend. Als ik naar het jaartal (1982) en zijn leeftijd (61 jaar) kijk en indien hij nog leeft, moet hij 92 jaar zijn. Ik ga er van uit, dat het niet zo is. Wie weet er meer van?

gerard tubben
10 jaar geleden

hallo jan keizer
hy heeft vroeger spraakles gegeven. br.augustinus is
getrouwd en hebben 3 kinderen.
george gray en ik hebben 12 jaar geleden ton en zn vrouw in slagharen ontmoeten.
eventjes praten. verder goed.

gr. gerard tubben