518. Br. Otgerus en leerlingen (rond 1930)


Br. Otgerus gaf handarbeidsles, zoals manden vlechten aan de jongens.
Foto ongeveer tussen 1920 en 1930 gemaakt.

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Frans van Rijn. Ik had je beloofd om de namen van de jongens geheel voltooid zou te schrijven. Helaas hier maak ik nu duidelijk de namen van jongens en broeder geheel voltooid. Achter staande Br. Otgerus, Jan Dam, Jan van Dijk, Leo Vogelaar. Zittende Herman Cone, Harrie Thomassen, Jan Knipschild en ..... Ypma,
Dankzij aan de foto van de Jongens de Eerste en Plechtige H. Communie in 1938 en 1941 op log 542 en 564 .
Zo precies hetzelfde van de jongens het aparte klas bij Br, Radelphus, Br, Arnoldus en Br. Beatus. hebben gezeten.
De foto met voltooid genoemde van de broeder en jongens in 1938. Rene' van der Veen

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Frans v Rijn zoals ik de vorige op site heb geschreven over de namen van de jongens en weer terug goed herkenen van een jongen die heet Jan Knipschild de naast van Ypma ( grote jongen). De genoemde Jan Knipschild het vergelijking gezicht toen hij klein was op het instituut zie log 314 variatie 3
Geheel links nog een staande jongen de links naaste Br. Otgerus heet wel de naam Jan van Dam. En nog een links zittende jongentje nog onbekend dus misschien komt nog mij goede herinering terug als maar mijn duim omdraait.
Nu weet je bijna de namen van de jongens zijn voltooid.
Rene van der Veen.

Frans van Rijn
10 jaar geleden

Rene, ik wist niet dat Harrie Thomassen uit Den Haag kwam. wel Leo Vogelaar uit Rijswijk een paar jaar geleden overleden is in De Gelderhorst in Ede. Leo was een tijd lang lid van de dovenvereniging Don Bosco uit Voorburg.

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Frans v Rijn ha de herkende in mijn hoofd werkt het dat de naam van een jongen de knielde met de bril Harrie Thomassen. Leo de Vogelaar afkomstig uit Den Haag en Jan van Dijk afkomstig uit Boxtel. Zo een historie foto van de vorige eeuw dat iets wat kunt vertellen van vroeger dat vond ik erg groot belangerijk die dat is meer waard dan nu ??? Rene van der Veen.

Rene van der Veen
10 jaar geleden

De boven foto is niet opgenomen in 1930 dus in 1938. Ik herken de jongens heel goed, maar de drie namen kan ik wel geven en anderen weet ik nog niet, misschien later nog??? Br, Otgerus gaf de les aan de jongens, hoe ze de maanden kunnen vlechten. De alle jongens de mindere verstandsvermogen die ze zeer leuke ontspanningen van de maandenvlrchters. Ziet et nog wat het verschillende soorten maanden die werd ook gebruikt voor de tentoonstelling dat de bezoekers op het instituut kwamen kijken en hebben ze ook wat maanden, schaaltje, prullebak, schaaltje enz gekocht.
De namen van de jongens geheel rechts .... Ypma en achter staande Leo de Vogelaar en geheel links blonde haar Jan van Dijk.
.....Ypma de leerling van het instituut en werkt hij op de kleermakerij, dat ging voor hem helemaal niet best. Hij was de afkomstig van de stad Amsterdam dat zijn ouders hebben hem helemaal in de steek gelaten, toen Ypma hun leeftijd 18 jaar oud was de directeur J v Overbeek ontfermde hem dat heeft alles goed verzorgd dat Ypma kreeg de baan bij de boerderij in Orischot de broer van de directeur J v Overbeek. Hij werkte heel lang jaren tot met hun leeftijd 65 jaar ging met de pensioen naar de Gelderhorst in Ede. Nou voor hem door IVD heeft alles geregeld, Goed zo!!!
Ypma was zeer rustig en vriendelijk jongen met wel gehandicapt en kon niet makkelijk praten. Laatste in 1952 kwam ik bij hem op bezoek en herkenen elkaar het goed en bespreken elkaar met het gebarentaal. De familieleden van de directeur J v Overbeek mogen hem altijd graag dat hij zo heel gemakkelijk van zijn het leven op de boerderij heeft geleefd en gewerkt. Goddank van de mooiste naastenliefde van de directeur J v Overbeek. Rene van der Veen.