583. Vaste medewerkers van Br. Theobertus in 1955


Mijn dank aan Rene van der Veen

Reactie plaatsen

Reacties

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Rene, wat je schreef in artikel 26 jan 2014 15:21:01 kloppen wel van alle kanten. Je schreef dat Br. Lotharius achter de rug van de broeders en jongens stiekum naar de bioscoop in Den Bosch ging. Enkele jongens uit onze groep die in Den Bosch woonden hebben dat ook gezien en ook Br. Liberatus in zijn confectiepak met zijn verloofde werd gezien in andere tijdden en de jongens vertelden pas later aan ons. De taxirit voor Br. Lotharius alleen bij heen en terug stopte nabij de Drie Zwaantjes in het dorp in plaats van het instituut kloppen inderdaad. Hij werd gezien door enkele oud-leerlingen die op het terras zaten van de Drie Zwaantjes biertje te drinken. Van instituut naar dorp en terug moest hij maar snel hinken in plaats van lopen.

Wat ik ook vreemd vond dat Johan de Wagenaar bij ons aan tafel zat mee te eten en elkaar wat te vertellen maar meestal was het discussie met hem en Johan mocht wel met de jongens in de speelzaal en waarom mocht jij het niet en zelfs ook niet met ons mee-eten en moest je naar de oud-leerlingen toe. Waarom mocht jij niet en Johan de Wagenaar wel was mijn vraag geweest. Misschien dat de broeders en priesters van jou verleden hebben geweten met slechte gedachten. Naar de speelzaal mocht je niet komen maar tijdens voetballen of wandeling van de jongens waren wij wel eens bezig de speelzaal te vegen en andere werk doen, kwam jij af en toe zomaar binnen als je maar niet gezien wordt door de broeders. Met jou had ik wel eens gesproken en discussie of wat.

Het klopt ook dat de jongens van de ambachtschool en de jongens van de basis-onderwijs elkaar geen contacten mogen hebben van nogal strenge Br. Theobertus in opdracht van Mr.v. Lierop. Zelfs mochten wij ook geen contacten hebben met oud-leerlingen mannen. Dat was allemaal om de sexuele prikkelbaarheid of verlangens tot elkaar te voorkomen dachten broeders en priesters te ver. Er was ondanks dat alle verboden toch heel wat gebeurd. Ook het contact met dienstmeisjes was voor jongens verboden maar heb ik ondanks dat toch wel gedaan als wij maar niet gezien worden door de broeders en ook priesters.

De affaire van Br. Guiëlmo met één van de dienstmeisje op de zolder van Br. Rupertus tussen de duiven wisten wij ook al en er werd heel wat rondverteld in onze groep. Wij waren er niet tegen en dachten alleen maar ,proficiat'. Wij waren al ver in de puberteit.

Rene' van der Veen
10 jaar geleden

Frans v Rijn en Jan Jonkman. Mijn de recatie voor jullie. Die gaat over de oversten van de broeders op het Instituut. Eerste was Br.Lotharius was het hoofd van de onderwijzers die hij was de opvolger van Br. Jesepho dat hij vertrekt naar Maastricht in 1943 de vooraf was hij het hoofdonderwijzer dat hij was overgenomen van de ziekte Br. Arnoldus in 1939. Toen Br. Lotharius overste in de periodejaar 1951 - 1957 was beeindigd en wordt opgevolgd aan Br. Jesepho als de overste der Broeders tot met in 1963 werd hij weer terug het hoofd van de onderwijzers. In 1932 ben ik op het instituut opgenomen dat op hetzelfde jaar de nieuwe overste der Broeders was Br. Georgius tot met 1938 werd opgevolgd Br. Cheophas overste tot met 1944 plus een jaar 1945 ( door het tweede wereldoorlog ) en de opvolger aan Br. Hadelinus in 3 jaar 1948 en Br. Adulfus ook in 3 jaar 1951 en Br. Lotharius in 6 jaar in 1957.
Zoals Jan Jonkman had geschreven dat klopt van het meeste Broeders waren helemaal niet blij van de oversten Cheophas en Lotharius die allebeiden bijna hetzelfde karakter van het bemoeial.
Ik heb het gehoor verteld van 4 Broeders, Beatus, Tatianus, Theobertus en Gulielmo dat drie van 4 willen van Br. Cheophas en Br. Lotharius helemaal niets van hebben n Br. Gulielmo was zeer vijandig van de overste Lotharius dat hij te veel straf heeft gehad, toen hij het buiten van het instituut de weg naar het woning ( Victoria met embleem " Haantje " ) binnen voor genieten en kletsen. Tuurlijk het mooiste meisjes waren ook er bij die ze in de woning heeft gewoond. Ik zag dat daar Br. Gulielmo het buiten met de meisjes praten en zeg ik hem dat Br. Overste Lotharius bij de 3 zwaantjes uit de auto was gestapt en de weg naar het instituut. Br. Gulielmo antwoordt oke dank je wel Rene' dan hij was onmiddelijk terug naar het instituut, toch kreeg hij het straf dat door wie het heeft Br overste Lotharius verteld. Ja ik heb wel enkele malen gedaan dat wist ik het goed dat Br. Gulielmo had veel meer naar de zin met de meisjes in contact nemen. Toen hij voor het eerste op het instituut kwam. ( de opvolger van Br. Theocritus ) Boven zolder de slaazaal vroeg hij mij of wat vind ik van hem dat hij zo pas geleden was geprofest. ? Ik antwoord dat zou ik liever niet zeggen. Br. Gulielmo zeide het geeft niks dus maar gewoon samen elkaar overleggen en zeg ik hem dat was wel zonde van U die bent u nu als de broeder. Br. Gulielmo antwoordt waarom zegt je mij dat was de zonde van mijn als de broeder? Ach antwoord ik u bent een knappe man dat zou u het beter gaat trouwen. Br. Gulielmo lacht en zeide hij o ja dat kan ook wel. Ik zeg tegen hem. Van mij dat het goed was van u de roeping hedft gekregen. Toch later aftreedt hij de broederschap. Tuurlijk ik ben helemaal niet verbaasd want dacht ik of Br. Gulielmo zelf als de proef wat was het verschil van hem het leven naar het klooster of naar het toekomstig gaat trouwen. Ik vond wel erg mooi van hem want hij was toch vrij wat hij wil van zijn het leven. Br. Gulielmo was zeer groot bevriend van Bert v Gerven en zijn vrouw Bestie en ook van mij op het instituut.
Nu weet ik niet of hij nu nog leeft en vermoedelijk dat hij met zijn vrouw woont in Boxtel en werkt hij naar het geliefde als de timmerman. Hij was zeer doodhekel op Br Lotharius overste. Hij wist ook het genoeg dat de overste Br Lotharius de meermalen in stiekum de weg naar Den Bosch daar van hem de familieleden op bezoek kwam, maar ik heb wel in 3 keer gezien dat hij in de biscoop de boven balkon heeft gezeten met een de ooggetuige van Johan de Wagenaar vertelde aan Br. Theobertus en zeide hin echt waar echt waar. Johan zeide ja ja dat ik zelf heb gezien toen ik met Rene' samen in de biscoop hebben gezeten. Och wat zo erg gemeen overste zeide Br. Theobertus. Zo overal wat het bedrog van de overste met de broeders op het instituut hebben uitgesproken.
Br. Gulielmo was zeer goed en eerlijk broeder, en vroeg hij mij ook dat ik ook zou willen trouwen en antwoord ik voorlopig wachten dat ik wil liever eerste plezier met overal wat kan het genieten, want ik 12 jaar lang op het instituut ben ingesloten. O wat zo lang zeide Br. Gulielmo. Ja ja pech voor mij daarom mag ik zelf plezier hebben. Groot gelijk zeide Br. Gulielmo.
Rene' van der Veen.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Frans van Rijn, een goede vraag maar.... je richt deze vraag aan Rene en ik weet nog heel goed wanneer Br. Lotharius eerst als hoofdonderwijzer tot overste werd benoemd en dat was in 1951 toen jij met je klasgenoten in Juli het instituut verlieten. Wij en de broeders waren toen niet blij met de nieuwe overste en Br. Theobertus zeker ook niet. Net als Br. Cleophas toen als overste ging hij ook over allerlei zaken bemoeien en zelfs als overste ging hij een rondje ,controle' doen in de badkamer toen de jongens elke zaterdag gingen douchen en dat deed Br. Cleophas net hetzelfde in de jaren 40 in de net nieuwe badkamer.

Tegelijk in augustus 1951 verliet ook de vorige en geliefde overste Br. Adulfus naar Helmond. Br. Adulfus was voor mij een goede onderwijzer geweest in een speciale klasje. In zijn vrije tijd hield hij als imker de bijen in een aparte open loods naast de witte schuurtje in de tuin van de broeders. In hetzelfde tijd ging ik naar de ambachtschool voor de grafische opleiding. Ik denk dat Rene dit misschien ook al had geweten over de benoeming van Br. Lotharius als overste in 1951.

Frans van Rijn
10 jaar geleden

Rene. ik zou eens graag willen weten wanneer Bro. Lotharius overste was van de broeders, want toen ik op het I.v.D was van 1931 tot 1951 was Bro. Lotharius geen overste maar wel het hoofd van de scholen. Van Hem was ik blij da6t hij mij overplaatste uit de klas van Bro. Leovigild en verder niets. Wel wist ik hoe gemeen hij de doven kon straffen met een gemene hadeling.

Rene' van der Veen.
10 jaar geleden

Jan. Jonkman. Zo mag ik wel dat ik wat iets nieusgierig. Ja het was zeer groot verschil van in 1934 - 1944 op 1945 - 1987. De jongens hebben wel zeker beetje goed geluk gehad, dat Br Theobertus van hem de strengheid werd afgebrokkeld. Misshien had je niet geweten dat hoe ben ik bij de grote jongensspeelzaal binnen kwam ? Het beviel mij niet zo goed door het bemoeial van de overste Br. Lotharius en Mhr v Lierop. Ik kreeg het ergste gewaarschuwd van Mhr v Lierop dat moet ik van hem goed verstaan van het woorden dat moet ik altijd van hem accepteren zoals van Br. Overste Lotharius. Ze zeiden mij"
Het was nooit toegestaan om jou naar de jongensspeelplaats, speelzaal, eetzaal en ook op het voetbalveld waar daar de jongens op het veld gingen voetballen. Van ze hebben voor mij het duidelijk op papier opgeschreven. Het toegang was het verboden voor mij. Ik kan mij helemaal niets schelen, dat heb ik het klachten ingediend met de directeur J v Overbeek. Maar lukt beetje helemaal niet dat de directeur j v overbeek heeft mij duidelij gezegd dat de dove kinderen mochten niet in contakt nemen met de oud-leerlingen en alsmede de geldig voor de dovenbezoekers. Het was slecht van de overgang het gebaren aan de kinderen op het instituut. Uit het onderzoek van Mhr v Uden dat de kinderen op het instituut in de klas waren ook het verboden met de gebarentaal onderwezen. Ik zeide hem waarom de Priesters, Broeders, Zusters, het personelen mochten wel met de dove kiinderen komen in contacht. Want ze kunnen het niet gebaren met de anderen. Ja! Dit was zeer belachelijk!!!! Maar ik antwoord dat klopt het niet en zeide ik hem toen de dove ouders hun kinderen die zijn ook doven en leerden de dove ouders aan de dove kinderen met het gebaretaal en spreken allebeiden doen ze het wel. De directeur gaf mij het gelijk, maar ligt niet hem dus aan Mhr, v Uden zelf. Daarom houd ik op het instituut erg koel en ging ik toch naar de jongensspeelzaal met de jongens elkaar ontmoeten en gesproken. Daarna heb ik helemaal niets vernomen of wie het klachten over mij dat ik bij de jongens zijn geweest. Dus helemaal maar de kletskoek. Jan, ik zag daar in de speelzaal de jongens zo erg in vrijheid en rustig en je met de groep jongens stonden elkaar hetvlakbij de radio kunnen luisteren. Br. Theobertus doet maar zelf ook lekker rustig dat ik ben wel erg verbaasd. Nou wel gelukkig dan het vroeger. Bij mij van het verleden bij Br Theobertus was zeer zeer streng die heeft hij niet zo geliefde voor de jongens. En ook geen de groep van medevastmedewerker van Br. Theobertus. Dat komt omdat door de gekke Br. Josaphat ook daar aanwezig was. En maakten ze elkaar lekker genieten. Een van mijn klasgenoot ( hardhorende) vertelde mij en hoorde hij dat ze spraken elkaar op de namen van de jongens over knappe, lelijke, onbeschofte, rustig jongens. Zo deden de Broeders ook in bovenzolder slaapzaal hebben Br. Alcuino en Br Theobertus ook het gedaan. Misschien de andere Broeders hebben ook gedaan. Dat had je ook niet verwacht van het verleden de broeders zo erg gekke woorden met de elkaar hebben gesproken. De bovendien de foto van 4 groepen elkaar goed betrouwbaar op het instituut dat je kunt ook niet vergeten dat ik ruim 70 jaar geleden henb ze ontmoet en gesproken in de speelzaal en kreeg ik helemaal geen last van Br. Thebertus dat was het verboden toegang.
Voor mij toch een mooi heb meegenomen.
Rene' van der Veen.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Frans, ook van jou een heel goede vraag, waarom de overige klasgenoten van jou die geen verkenners waren geweest en zelfs geen vrijheid mogen genieten van Br. Theobertus, ook waren ze allemaal geen vaste medewerkers geweest en ze moesten wel overal meegaan wandelen en voetballen gaan kijken en gaan wel langs de gracht staan om te voorkomen dat de bal erin was geschopt en ze eruit gehaald moesten worden.

In jouw tijd waren IJsbrand Galama(ov.), Ko Rosbergen, Mans Schlepers(ov.) en Herman Kouwert de vaste medewerkers geweest voor het in orde brengen van de speelzaal. Maar.... deze medewerkers hadden een heel beperkte vrijheid. Ze mochten zelfs nog niet gaan wandelen op eigen houtje en deels met de zondagse ochtendwandeling mee. Herman Kouwert en Ko Rosbergen voetbalden wel mee. IJsbrand en Mans bleven aan de kant staan. Ik had ze nooit zien voetballen. Ik voetbalde toen ook nooit omdat ik een oogafwijking had en dat wisten Br. Theobertus en Br, Damacenus allang maar de jongens helemaal niet. Deze medewerkers moesten iedere keer de sleutels vragen bij Br. Theobertus om de speelzaal te bereiken en de gesloten kasten te openen. Één van ons had de reservesleutels op zak en dat was meestal Rimmer Hylkema als aangewezene.

Mans Schlepers moest elke avond nadat de jongens de speelzaal waren verlaten om half tien de asbakken ledigen en de inhoud in de houten papierbak(vroegere theekist van Ceylon) deponeren. Een binnenbrand in de hoek bij de kast op 22 november 1947 zal ik ter zijner tijd nog wel navertellen in de site. Mans Schlepers die geregeld bij ons op bezoek kwam had dat verhaal herhaaldelijk in geuren en kleuren verteld en hij kon het nooit vergeten dat het hem zijn schuld was geweest. Bij Br. Theobertus had hij na de brand dat ook opgebiecht en Br. Theobertus nam hem niet kwalijk omdat Mans altijd goud-eerlijk was geweest.

Frans, ik moet wel lachen dat je over vriendjes-politiek had tussen mij en Br. Theobertus. Je moet er altijd zo slim zijn geweest en lekker kunnen slijmen en je kunt toen met je twee gezichten rondlopen en allen te vriend houden en dat was mij wel gelukt en veel jongens keken wel met argusogen naar onze medewerkers. Je kon het beste niets van zeggen en merken en weinig mogelijk spraakzaam zijn tegenover andere jaloerse jongens. En je moest altijd oppassen aan welke kant je moest staan tussen Br. Theobertus en je vrienden en dat was gelukkig goed gegaan.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Rene v.d. Veen, jouw vraag hieronder in je artikel; ,Waarom bij jullie wel en vroeger bij ons niet???' Dat was een heel goede vraag. In jouw tijd 1934-1944 was Br. Theobertus nog al strenger dan in onze tijd 1942-1955. Hij had zeker nog niemand als vaste medewerkers voor het in orde brengen van de speelzaal en misschien wel, dat ik nu niet wist wie het zou zijn geweest. Misschien had de vaste medewerkers toen geen vrijheid mogen genieten en moest overal met de jongens mee zoals wandelingen en voetballen en mochten ook niet op eigen houtje gaan wandelen naar het dorp, dat was nog onder strenge ,regime' van directeur Hermus en de ,dictator' Br. Overste Cleophas, de bemoeial.

In mijn tijd was Br. Theobertus geleidelijk milder geworden. Ik kreeg wel eens straf maar dat was een andere verhaal en zal ik ter zijner tijd wel hier in deze site of ergens gaan schrijven. Nu ben je zeker wel van je nieuwsgierigheid af Rene.

Frans van Rijn
10 jaar geleden

Jan - Net als Rene vraag ik me af waarom dat niet met onze klas is gebeurd, uit onze klas waren Ko Rosbergen, Herman Meulinke en Harry Coenen geen verkenner, ze hadden er geen zin in en veel vrijheid zoals jij kregen ze ook niet. Ik weet alleen dat Mans Slepers in de avond als we naar bed moesten de asbakken moest ledigen en het as in een grote houten papiermand doen!! en een keer was er een grote brand (in 1946 0f 1847) Verder niets, alle jongens werden gelijk beschouwd ook de verkenners!. Hoe en waarom dat bij jou is gebeurd, weten wij niet, misschien vriendjes-politiek!!

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Jan Jonkman. ik vind echt zeer leuk dat de idereen personen op de foto uit site log 286 deel 2 heb ik zelf bijemaakt. dat ik het verhaal uit mijn boek zal er bijschrijven op site. het was een verschil van het vroeger en toen je met drieen de vaste medewerkers van Br Theobertus hebben gewerkt, daarom ik ben wel beetje nieuwgierigheid.
Waarom bij jullie we en vroeger bij ons niet ???
Rene' van der Veen.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Lezers in site 286 deel 2(Br. Theobertus en enkele jongens) stond dezelfde foto compleet en duidelijker dan die van hierboven die verknipt geplaatst zijn. Er zijn ook verhalen bijgeschreven.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Lezers in site 286 deel 2(Br. Theobertus en enkele jongens) stond dezelfde foto compleet en duidelijker dan die van hierboven die verknipt geplaatst zijn. Er zijn ook verhalen bijgeschreven.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Lezers in site 286 deel 2(Br. Theobertus en enkele jongens) stond dezelfde foto compleet en duidelijker dan die van hierboven die verknipt geplaatst zijn. Er zijn ook verhalen bijgeschreven.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Lezers in site 286 deel 2(Br. Theobertus en enkele jongens) stond dezelfde foto compleet en duidelijker dan die van hierboven die verknipt geplaatst zijn. Er zijn ook verhalen bijgeschreven.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Lezers in site 286 deel 2(Br. Theobertus en enkele jongens) stond dezelfde foto compleet en duidelijker dan die van hierboven die verknipt geplaatst zijn. Er zijn ook verhalen bijgeschreven.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Frans, je schreef in je artikel dat ,,deze jongens zijn geen verkenner geworden'' en volgens jou geen goede daad konden doen maar wél goede voorbeeld te geven om alles mooi en opgeruimd en schoon te houden in de speelzaal en daarbuiten. Toen Jan Gierlings(ov.) in 1953 vertrok, kwam Leo Leenders(ov.) in zijn plaats.

Tussen Br. Theobertus en Br. Celestinus was er kleine oneindigheid geweest waarom wij niet naar de verkennerij gingen. Na rijp beraad besloot Br. Theobertus de twee ,zwaksten' Kees Vendel en Leo Leenders(ov.) wel naar de verkennerij gestuurd. De twee ,sterksten' zoals ikzelf en Rimmer Hylkema hield Br. Theobertus onder zijn hoede als een bodyquard. Wij kregen net zo veel vrijheid als bij de verkenners. De verkenners hadden vrijheid alleen in het weekend zoals naar het kamp en andere bezigheden en wij de hele week. Omdat ik slechthorend was had Br. Celestinus mij wel heel graag gehad. Maar voor Br. Theobertus was ik voor hem ook niet te missen, want ik was de ,radiogids' voor hem. Ik kende toen bijna alle ,radioprogramma's, welke Br. Theobertus graag wilde beluisteren uit mijn hoofd, vooral de KRO-omroep, wanneer Mr.v. Lierop wel aanwezig was. Als Mr.v. Lierop niet in de speelzaal aanwezig was, luisterde Br. Theobertus wel eens naar de NCRV- of de VARA- of AVRO-omroepen, want er worden wel eens vulgaire moppen verteld zoals die van Wim Kan en Wim Sonneveld, dat Mr.v. Lierop echt niet aanstond en aanstootgevend.

Een gewone papieren radiogids, dat ze bij de broeders wel hadden, had Br. Theobertus niet nodig, wel voordelig.

Frans van Rijn
10 jaar geleden

Deze jongens zijn geen verkenner geworden, daarom een hulpje van Bro. Theobertus. Misschien konden die jongens geen dagelijkse goede daad doen, zoals van de verkenners werd verlangd, maar wel een goede daad doen bij en voor Bro. Theobertus!

Maak jouw eigen website met JouwWeb