586. Sacramentsdag 1935



Viering van Sacramentsdag. Dit gebeurde voor het hoofdgebouw van IvD. Duidelijk te zien: achterin Café De Staak. Bij de brug stonden vier grote pilaren met hekken. Leuk om te zien....

Reactie plaatsen

Reacties

Rene' van der Veen
10 jaar geleden

Vorige op de IVDVariatie log 418 heb ik over de Sacarmentsdag geschreven en nu gaat over het vroeger de H. Sacramentsprocessie die precies wat gaat over gebeuren in 1935 en 1936.
De bovenfoto uit in 1935 het feestdag van de Heilige Sacramentsdag op de dag Donderdag 21 Juni 1935 wordt de processie op het instituut gehouden, dat was zeer mooie en ouderwets foto.
Mijn herkende van mijn jeugd van 6 jaar in 1935 dat ik zat in 1e klas en stond ik door het raam het buiten kijken naar het voorbij gelopen de processie de langs naar het hoofdgebouwde van het instituut naar de meisjesafdeling de langs van het oude kerkhof terug op de jongensspeelplaats naar de kapel binnen. De drie heren priesters waren Mgr A Hermus, Mhr v Haandel en Mhr Bartels en van hun de naaste priester Mhr J v Overbeek onder de hemel wordt gedragen door 4 misdienaars.
Zo bleef het jaren lang steeds hetzelfde tot met na het Tweede Wereldoorlog i945 werd iets wat veranderd.
De versieringen met wit/gele kleur wimpels en vlaggen werd gehesen in rondom van het instituut. Het was zeer streng wat op het instituut heeft alles geregeld het scheiding van jongens en meisjes die mochten niet elkaar omkijken en begroeten. In dit jaar 1936 op de dag van het feestdag H Sacramewntsdag op Donderdag 11 Juni 1936 de processie op het instituut dat ik voor de eerste keer mocht bijwonen dat was zeer heel streng. In de jongenskapel dat bestaat de zijkapel het niet. Natuurlijk dat in de kapel waren bomvol dat de kleine en grote jongens en oud-leerlingen samen bijelkaar op hetzelfde de knielbanken en het bejaarde Broeders de achter de knielbanken en anderen naar boven de koor. Bij de meisjesafdeling dat ze alles klaar hebben geregeld dat ze voortaan de crikelrond meer dan de helft het geheel links en midden voor het ingang van het hoofdgebouw waar de rustaltaar stond. De bruidmeisjes en rest meisjes, oud-leerlingen en volop Zusters (gemiddeld 50 Zusters )
Ze moesten wel beetje langdurige wachten tot de aankomst van de processie naar de rustaltaar. Eerste om half 10 het plechige hoogmis, daarna de heilige hostie in het gouden monstrans wordt geplaatst met de processie de langs bij de jongensafdeling de weg naar de naaste tuin van de Broeders en de langs het gracht door de weg van het voorgevel van het instituut tot aan het ingang van het hoofdgebouw daar de rustaltaar staat. De jongens, oud-leerlingen en Broeders (gemiddeld 32 Broeders ) allemaal geheel rechts moesten blijven staan. Het hoofdpoort was dicht gesloten en de achter van de poort de enige hionderden dorpelingen mensen stonden kijken.
De links waar de meisjes stonden, liepen een paar bewaakte Zusters de langs heen en terug dat de meisjes mochten niet naar de jongens kijken en ook wat iets elkaar beetje kunt gebaren. Voor de jongens nog wat minder streng want de Broeders bleven toch altijd bijelkaar.
Na het gebed bij de rustaltaar moesten het eerste de bruidmeisjes voorop en rest meisjes en oud-leerlingen volgden de Zusters en aan het buurt de jongens, oud-leerlingen, Broeders en 11 Misdienaars 1 kruisdrager, 2 kaarsdrager, 2 wierook, 1 schepsel met inhoud de wierookkorrels, 2 met de handvat de belletjes en 4 hemeldragers en 4 priesters de weg naar de meisjesafdeling de langs van het voorgevel en door het geopende poort in de tuin van de Zusters waar de voorschool gingen de bruidmeisjes, meisjes, oud-leerlingen en Zusters de andere weg naar de speelplaats van de meisjesafdeling door binnen in de kapel. En de jongens, oud-leerlingen en Broeders de langs oude kerkhof recht door naar de jongensspeelplaats naar in de kapel binnen.
In 1937 en 1938 onder de H Sacramentprocessie die stonden de twee rustaltaar bij het ingang van het hoofdgebouw en op kleine burg met het afgesloten poort van de weilanden ( meisjesafdeling )
Nadien in 1939 bleef hetzelfde als de vorige keer in 1936, dat de reden zijn er veel klachten van de Zusters binnen gekomen. Dat door de mannelijk personen of de jongens in de tuin van de Zusters zijn overgelopen. Later werden de speciaal de scheiding geplaatst op de grens van het oude kerkhof de gesloten deuren bij de meisjesafdeling tot aan het gracht. Enige later werd gelpaatst met de prikkeldraden. Van de winter de strenge vorst werd het gracht goed dicht gevroren en het ergste waarschuwing van Br. Theobertus op de iedere jongens die ze op het gracht wilden schaatsen dat mochten niet over de meisjesafdeling schaatsen. Anders krijgt een zware straf voor drie dagen. Wel erg vervelenden voor de jongens en ook voor de Broeders.
Later toen ik van het instituut verliet en kwam ik met de anderen op het bezoek dat op de dag wandelten ze de langs in de tuin van de meisjesafdeling en ontmoeten ze de aardig Zusters Wilhelma en Rosa samen het gesprek dat was zeer goed en gezellig, maar kwam de onder moederoverste Zuster Cornelia en heeft erg uitgescholden, daarna ze stuurde het bezoekers naar het oude kerkhof poort van de jongensafdeling weg en sprak ze Dag Jullie.
Ze heeft de klacht aan de directeur J v Overbeek ingediend. Later kregen de bezoekers het gehoor van de directeur gaf de waarschuwing dat het bezoekers voortaan niet naar de meisjesafdeling komen bezichtigen.
Later kreeg ik aan het buurt voor het gesprek met de directeur J v Overbeek dat had ik hem gesproken over het gebouw instituut voor doofstommen toebehoort voor iedereen dat kunt niet zomaar verbieden voor het bezoekers, zoals de schepping van God op de aarde dat voor de iedereen mensen mochten in het gebruik van maken, zoals op het instituut ook hetzelfde met inverband van de Tien Geboden heeft geschreven en onderhouden. Het antwoordt van de directeur J v Overbeek dat alles goed en klopt, maar laat hij mij weten dat hij zo vaak erg veel last van de Zusters het klachten bij hem binnen zijn gekomen. Daarom wilde hij geheel gerust stellen dat begrijp ik het goed. Dat was het geleden op oude instituut waaronder de Zusters in 1840 - 1910 ook hetzelfde hebben gedaan die verbleven hun karakter mee naar het nieuwe instituut. In overal de internaten waar de Zusters daar ook ook hetzelfde hebben gedaan en ook de vele kloosterlingen door het wettelijk van de Roomse Katholiek kerken hebben de regelementen ingeschreven.

Het standbeeld Mgr M v Beek de oprichter van het instituut stond erg verfraaid met omringd de kettingen en buiten van het standbeeld in 4 vierkant met de halfrond de versieringen van planten en bloemen. Het ingang van het hoofdpoort de weg naar het hoofdgebouw van het instituut het geheel rond groeien het bloeiende welriekende kleine witte roosjes. Het was zeer prachtig om het mooiste uitzicht voor het hoofdgebouw van het instituut.

En dan nu heel anders zijn geworden dat het uitzicht van het instituut was niet zoo schoon, daar werd het standbeeld erg bevuild door het beslag met het kleur groenachtig en ook zo erg lelijk van 2 overgedekte takken en bladeren van de bomen. Idere dachten dat het was helemaal geen tijd om alles weer goed kunnen te herstellen.

IK als maar nog 87 jaar in 2015 vieren het doveninstituut in St Michielsgestel 175 jarige bestaan verwacht van het kommende honderden dove leerlingen voor het feestelijk op de dag Vrijdag 2 Oktober 2015 in 3 dagen ?????
Vooral het belangerijk dat het niet mag vergeten voor ter gedachtenis het standbeeld Mgr M v Beek de oprichter van het instituut in 1840 zoals in dit jaar in 1915 de 75 jarige bestaan van het instituut op 2 Oktober het nieuwe onthulde standbeeld van Mgr M v Beek voor het R. K. Instituut voor Doofstommen te St Michielsgestel ter gelegenheid van het 75 jarige bestaan van het instituut door de oud-leerlingen hebben geschonken.

Wedero vraag ik nog steeds dat het standbeeld Mgr M v Beek nu zo mogelijk geheel schoon en de omringd van het standbeeld met de planten en bloemen en ook het vervangende twee nieuwe bomen, zoals het afbeelding de bovenfoto in 1935 moet het gebeuren in 2013.
Als wie mij het woord zegt en schrijft dat zal wel goed komt verbetren. Ik antwoord. Mijn eerst zien dan geloven!!!!!!
Rene' van der Veen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb