342. Eerste H. Communie met 21 jongens in 3 klassen op Passiezondag 3 April 1938

Met mijn dank aan Rene van der Veen

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Boven een heel mooie foto van het jaar 1938 dus nu 75 jaar geleden ontving ik de Eerste Heilige Communie en Heilige Vormsel op het instituut. Het was een grote dag en feest ja van mijn jeugd vond het wel, maar later vond ik wel anders. Totaal 21 jongens van 3 klassen, maar wel de offieceel 25 jongens van 3 klassen in elke klas zijn de klasbroeders Richardo A. Jeroen B. en Radelphus C.
De klas C. De minder-verstandvermogens zijn Jan Knipschild, Jan Dam, ..... Ypema, Harrie Thomassen en Leo de Vogelaar zie log 518 de maandenvlechters bij de leiding Br. Otgerus, en nog een jongen van de Klas A Arie de Goede ligt in de ziekenkamer en paar jongens van de klas B. Tinus van Grieken en Gerard van der Westen allebeiden in het verleden jaar in 1937 de Eerste H, Communie hebben ontvangen, Piet Demandt van de klas B. Toen hij ziekte van tuberculose in 1939 was en werd genezen was voor hem de 2 klas achter gelopen van 4e klasB. naar 2e klas bij Br. Alcuino. Waarom ? Dat weet ik niet en heeft helemaal niets oververteld.
Een mooiste de mijn herinnering van mijn de Eerste Heilige Cummunie en Heilige Vormsel op Passiezondag 3 April. 1938 en op hetzelfde dag mijn klasbroeder Richardo vierde zijn het patroonfeest van H. Richardus. Op de dag Passiezondag mocht ik niet naar de kapel voor het Ochtend H. Mis bijwoont, Misschien door wie dacht dat zou ik het verkeerde de weg naar de cummuniebank ging. Daarom moesten wij wachten voor het begint de plechtige Hoogmis. En dan mochten wij niet eten en drinken. Vooraf op zaterdagmiddag voor Passiezondag werd ik gedwongen naar de bichtstoel dat ik wat de zonden heb in mijn hart gedaan, dat moest aan de bichtvader vertellen. Ja ik weet nog dat ik de eerste de bichtvader heb gekozen is Mhr
Bartels, toen ik in de bichtkamer binnen kwam en ontving Mhr Bartels mij met zijn vriendelijk en gaf hij de onmiddelijk het zegen van de vergeffenis van mijn zonden, dat ik niets over mijn zonden heb verteld. Mhr Bartels feliciteer mij dat ik de Heilige Sacrament heb ontvangen.
Ik kreeg eerder het bezoek op een dag voor de Eerste Heilige Cummunie van mijn broer Arnold op het instituut. Och wat was erg vreemd dat mijn broer mocht niet bij mij op de speelplaats, speelzaal of wat anders.en mocht wel alleen in de spreekkamer blijven zitten en s avonds ging mijn broer naar de cafe van der Staak kwam overnachten. Hij was maar 15 jaar oud dat vond ik erg belachelijk.
Volgende dag op Passiezondag 3 April 1938 het Plechtige Hoogmis met vier priester zijn Directeur A, Hermus, Mhr Bartels, Mhr v Overbeek, Mhr v Uden en de Bisschop Mgr van Diepen en Vicaris-genraal van het bisdom Den Bosch.
De kapel werd het versierd met mooie bloemen en planten. Ik en wij knielen de vooraan met hun ogen recht naar de tabernakel waar Jezus daar in woont. En mochten niet naar de achter kijken waar hun ouders zijn aanwezig in de kapel. En dan ontvingen wij de Eerste Heilige Communie en het gebed aan Maria. Na het Plechtige Hoogmis kwam de Bisschop aan voor de iedereen de H. Vormsel heeft ingediend en slaat hij zeer zacht op hun wangen. Na het alfloopt gingen wij naar het buiten in de tuin van de Broeders de foto heeft gemaakt. Ik begreep het niet waarom mochten hun ouders niet bij hun kinderen samen op foto laten gemaakt? Daarna gingen we naar de 2 spreekkamers waar daar hun ouders ons hebben verwelkomd en s middags ik met de jongens naar de eetzaal met de speciaal witte tafelkleed met mooie witte bord en eetgerei zaten voor de warme maaltijd met zonder hun ouders. Tegen de avond gingen ik en de jongens zijn hun ouders voor de goede dag wensen dat ze naar huis gingen. Dat vond ik het instituut hebben het geen warmte voor iedereen ontvansten en bleven het gewoon koel. En de volgende dag wij met Br. Richardo gingen naar de ontvangkamer ( niet in Bestuurzaal ) en kwam Mgr A Hermus binnen en felicteer hij de iedereen en kregen wij helemaal niets van hem. Nadien weer terug in de klas deed Br Richardo ons vrij wat wij het wilde doen in de klas. Dat begreep Br. Richardo wel duidelijkhet goed.
Een jongen Arie de Goede lag in de ziekenkamer onder de leiding de ziekenbroeder Aretas ontving hij ook de Eerste H communie door Mhr v Uden en ook heeft H. Vormsel door de Bisschop v Diepen met Mhr J v Overbeek. Waarom niet kon ook dat Arie de Goede zijn op bed naar de kapel werd gebracht met ons samen gelijk mee de eerste Heilige Cumminie en H, Vormsel kunnen ontvangen ? dat hoorde er bij!!!
En aan het buurt op Passiezondag 31 Maart 1941 het Plechtige Heilige Commnuie op het instituut met ik de jongens hetzelfde 7e klas A en B. die wel ongeveer hetzelfde als de vorige op 3 April 1938 bleven nog koel en geen warmte hebben ontvangen. Het volgende dag van de Plechtige Heilige Cummunie gingen wij met Br. Judocus naar het rusthuis de naast van het voetbalveld bij Mgr A. Hermus in rusthuis binnen , kwam mgr A Hermus bij ons en iedereen het feliciteren en gaf hij helemaal niets b.v. Kopje koffie met bakkie of wat iets anders, ik dacht van het vroeger dat het wel mooi was geweest en nu dacht ik veel anders. Geen wonder dat ik nunog goed herinneren van mij het leven op het instituut en kon ik nu niet meer over klachten. Dat was al tijd lang voorbij.
Rene'. van der Veen.