550. Instituut voor Doofstommen of Instituut voor Doven

1

2

3

Vele doven waren toen niet zo blij met naambord RK Instituut voor Doofstommen en zagen liever: RK Instituut voor Doven. Mr. van Eijndhoven gaf opdracht aan Thijs van den Helm (zie foto 3) om nieuwe naam te smeden. Thijs was toen groepsleider op IvD (Eikenheuvel) en had thuis smederij en maakte vanaf  7 maart 1974 in zijn vrije tijd nieuwe naambord. Toen hij klaar was, hing hij vanaf 5 juni 1974 op de voorgevel. Later werd hij weer verwijderd omdat hij niet paste bij stijl van het gebouw. Bij foto 1 staat hij beter en mooier dan bij foto 2. Alleen jammer dat het woord DoofSTOMMEN niet kan aangepast worden vanwege te hoge kosten.

Reactie plaatsen

Reacties

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Jan Keizer en Frans v Rijn. Ik heb wel goed begrip over het woord van het R. K. Instituut voor DOOFSTOMMEN die de enige dove leerlingen vonden de niet gepaste woord. Helaas was een onschuldig woord " Doofstommen " Van mijn eigen het onderzoek naar het gedacht die wel misschien doordat omdat er zijn drie verschillende woorden van de DOOFGEBOREN, DOOFGEWORDEN en SLECHT/HARDHORENDEN helemaal op het Instituut voor DOOFSTOMMEN zijn opgenomen. Dus geeft het probleem de ontevreden van het woord DOOFSTOMMEN in het bord aan de boven van het voorgebouw werd geplaatst. En later werd verwisseld van DOOFSTOMMEN op DOVEN waren de enige leerlingen goed tevreden en anderen niet tevreden en voor derde keer werd verwisseld van DOVEN op DOOFSTOMMEN waren de enige leerlingen wrderom ontvreden. Hoe moet van het WOORD oplossingen????? Door Mhr A van Uden van het onderzoek naar de MOEDERTAAL weet het duidelijk, dat het kindje van het DOOFGEBOREN kunt niet praten dat komt omdat het kindje van zijn moeder het spreekwoord niet kunt horen. Dus was eigenlijk het kindje niet het.DOOFSTOM. Nu de andersom van het kindje het DOOFGEWORDEN dat hij kunt wel praten van zijn moeder het woord heeft gesproken en ook het geldt van het SLECHT/HARDHORENDEN.
Vroeger in Nederland de mensen hebben zo erg veel vaak uitgesproken van het woord het DOOFSTOM en niet het woord het DOOFGEBOREN en wel SLECHT of HARDHORENDEN. Maar het geval is wel vreemd van de mensen hebben het gesproken dat het kindje is DOOFSTOM en moet wel naar de DOVENSCHOOL, en waarom niet dat de mensen het woord niet hebben gesproken " naar het INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN " Het was verschil van het woorden door de mensen hebben gesproken. Misschien van het vroeger in 1840 was wel erg ouderwets dat in dorp Gemert de 4 volwassen DOOFSTOMMEN ( zijn ze in het dorp gevonden ) door Mgr v Beek heeft onderwezen en werd het INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN in Nieuw-Herlaer in 1840 en kwam de priester-leraar Mgr A Hermus op het instituut in 1902 en begon hij de discussie over het spreekmethode met Br. Cesarius hun de hanengevecht door de oud directeur Mgr C Terwindt dat hij was zeer felle tegenstander van het spreekmethode. Waarom???? En zeide hij zo vaak dat is de papegaaiwerk dat dacht hij dat de DOOFSTOM LEERLING kan nooit praten. Dat heeft Mgr A Hermus zo erg vaak in stiekum in de klas de les van het spreek-methode aan de leerlingen gegeven. Dat was het geslaagd. Maar ik snap het niet dat Mgr Hermus wist dat de DOOFSTOM leerling kunt weer praten, toen de oude INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN in 1910 werd verhuisd naar het Nieuwe INSTITUUT VOOR. DOOFSTOMMEN in St, Michielsgestel, Waarom werd niet op het woord " DOVEN " genoemd?????
In dit jaar 2002 werd het INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN als de VOORHEEN VAN IVD genoemd, dat was dit overgenomen op VIATAAl in 2003 en over 6 jaar in 2009 weer opnieuw de VOORHEEN VAN IVD en VOORHEEN VIATAAL dat was dit overgenomen op KENTALIS.
Het was wel rommelig woorden, dat waren misschien de iedereen leerlingen helemaal niet tevreden.
Nu de voorheen van IVD stond alles ingesloten dat de dove leerlingen zouden het graag op het IVD komen bezoeken naar de bezienswaardig van het gebouw, en moeten ze de toestemming vragen. ( Vroeger de toegang op IVD was altijd vrij voor de iedereen ) Nu ging veel anders dan vroeger. Wat moet ik nu zeggen over het bord het woord DOOFSTOMMEN of DOVEN ????
Nu op het instituut voor doofstommen zijn totaal leeg dat kunnen de nieuwe dove leerlingen dasr niet onderwezen.
Het buiten van het achter IVD stonden het nieuwe gebouwen voor de jongens en meisjes dat daar het genoemde de Dovenschool Ja of Nee ???? Tuurlijk het genoemde de KENTALIS. Het lijkt mij wel op dat het Instituut voor Doofstommen ( Doven ) was afgelopen.
Maar toch blijft het bestaan van IVD voor altijd en dan over 2 jaar in 2015 het bestaan van oude en nieuwe Instituut voor Doofstommen in 175 jarige vieren het feest voor de dove leerlingen ( ook voor de Doofstommen leerlingen )
Maar hoe dat als op het instituut daar aanwezig kunt de iedereen komen feliciteren, dus nu op het instituut was leeg. Het personeel van de KENTALIS werken op het instituut die ze niet voor het instituut voor doofstommen
( doven ) toebehoort. Misschien dacht ik van mij zelf dat het werk van de vorige directeur was fout van het veranderingen het woorden van het Instituut voor Doofstommen of Doven of overdragen aan Viataal of Kentalis. In Belgie en Frankrijk blijven nog hetzelfde en spreken ze het meestal op de DOVENSCHOOL en SPRAAKGEBREKKiNG SCHOOL.
Ik hoop dat in 2015 een mooie dag van 175 jarige bestaan van het Instituut voor Doofstommen ( Doven) voor alle dove leerlingen en elkaar gezamelijk kunnen weerzien.
Het laatste de retratie in 1977 was het laatste dat de dove leerlingen hebben zonder geweten, dat was zeer groot fout van de Directeur J v Eijndhoven, zoals een paar directeuren van het instituut hebben de dove Leerlingen beloofd dat de jaarelijkse retratie voor de dove leerlingen voor altijd moeten blijven en waarom breekt in 1977 ????
Veel dove leerlingen zijn zeer diepe teleurgesteld dat ze van verre plaatsen niet elkaar kunnen zien.
Daarom ik heb duidelijk gezegd dat ik begrip het goed voor de iedereen van hun klachten over het woord DOOFSTOMMEN of DOVEN. De denkt er aan de MOEDERTAAL door het onderzoek van Mhr v Uden dat ik geef hem heel groot gelijk. En komt de oplossing van het woord ?????
Rene'. Van der Vern.

Frans van Rijn
10 jaar geleden

Rene van der Veen
Boven foto dat gaat over de tweede naambord " Instituut voor Doven " ja door dat er zijn de enige het klachten van de dove volwassen van de 1e bord dat het genoemde R. K. Instituut voor Doofstommen binnen gekomen. De reden dat de dove jongens op het instituut hebben geleerd van de spreekmethode die ze kunnen weer praten. Grote dank aan Br. Cesarinus door hem heeft vervuld van het dovenonderwijs. En dan de enige volwassen doven zagen niet prettig naar het eerste bord die genoemde " Doofstommen " ja ik klaag ook dat, maar ik zelf heb terug gedraaid dan neemt je niet kwalijk, omdat ik nu het goed begrip heb. In 1840 werd het instituut voor doofstommen gevestigd in Nieuw- Herlaer en over 70 jaar later werd verhuisd naar het nieuwe R. K. Instituut voor Doofstommen. Even later verdween de bord van het genoemde " Doofstommen " en kwam het tweede bord " doven " . Maar toen het instituut van het binnen gebouw wat iets verouderd en daar het buiten van het instituut het verschillende gebouw stonden die werd niet genoemd van op het R. K. Instituut voor Doven. En dan de helft van het instituut werd gesloopt in rond 1990 onder de directeur Jan v Eijndhoven. Verder een jaar later trad hij af en volgt de nieuwe directeur J v Pieriek. Daarna de naam van het Instituut voor doven werd overgedragen aan VIATAAL en het bestuur van het VIATAAL regelt zich zelf. Laatste bezoek van mij bij Br. Theobertus in Maastrcht in 1989 vertelde hij mij dat hij vond niet leuk van het instituut de helft wordt gesloopt en ook geen de bezienswaardig voor de oud leeringen hebben gezien die ze op het insituut kwamen bezoeken waar de helft van het instituut ( ambacht, grote/kleine speelzaal, toneel, klassen. drukkerij, gymnastiek, slaapzalen en grote speelplaats ) zijn alles verdween. Ja dat vond ik ook niet leuk. Jammer he.
Het nieuwe gebouw van de achter het instituut voor de jongens en meisjes de genoemde VIATAAL. Enige jaren later de KENTALIS van het verschillende dovenschool in Haren(Groningen), Amsterdam, Zoetermeer, Rotterdam en Eindhoven heeft ingenomen met Viataal samen totaal 17 gebouwen voor de dovenschool zijn gevestigd. Door de Kentalis heeft het besluit genomen dat het tweede bord " Doven " gaat verdwijnt en komt weer terug als de 1 e bord " Doofstommen " naar boven van het gebouw werd geplaatst. Ik ben wel helemaal mee eens dat het instituut voor doofstommen was opgericht door Mgr Martinus v Beek in 1840 van 173 jaar geleden die blijft de Historie en monumentwaarde. Het Instituut Voor Doofstommen staat nu nog en blijft voor altijd in het jaren. Maar die wordt niet meer opgenomen voor de dove leerlingen die wordt over geheveld naar het nieuwe gebouw scholen, ambacht, hostie, drukkerij, enz KENTALIS ingesloten
Nu blijft de bord R.K Instituut voor Doofstommen in St.Michielsgestel naar 22, 23, 24. 25 eeuw ?????
Rene van der Veen.

Frans van Rijn
10 jaar geleden

Jan Keizer, ik moet je wel iets verbeteren, en dat is dat voor vele oud-leerlingen het RK INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN echt 175 jaar bestaat en voor sommigen NIET, want zij verbleven in het RK INSTITUUT VOOR DOVEN. Klopt dat. Zelfs kan ik zeggen dat de persoon die daarvoor opdracht gaf om het in het oude schrift weer te doen herleven niet goed wijs was!!