582. De klasgenoten op het instituut in de klas bij Br. Leovigild


Mijn dank aan Rene van der Veen

Reactie plaatsen

Reacties

Rene' van der Veen
10 jaar geleden

Jan Jonkman. Ik ben wel verbaasd dat je kende het zeer goed van Mhr Verhagen en dat klopt wat je heeft geschreven dat Mhr Verhagen was een dikte en kleine, maar hij was zeer het geliefde op kliene dove kinderen die hij na het hoogmis op zondags kwam hij bij de kleintjes wat de lekkerij verdelen. Ik heb met hem in de kamer wat geholpen en kreeg ik wat lekker en kopje koffie. Hij als de groepsleider van de priesterstudenten dat als de jongens op vakantie gingen en heeft hij in de kapel geregeld en alle banken werden weggelegd naar de zijkapel en ander kant. Daar stonden wel 10 noodtafdl ( het genoemde altaar) die voor de preisters daar de H. Mis kunnen opgedragen.
Ik zou liever van mij heb gekozen van Mhr Verhagen dan Mhr v Lierop. Na de bevrijding keerde hij terug naar de klein seminarie Bleekvliet daar wat het gedeeldelijk werd opgeknapt die door het bezet van de Nederlandse vrijwillger miltairen( Waffens ) hebben zo erg bevuild en gerommeld en anderen wat het beschadigd die wordt
opgeknapt. En verder weer normaal aan het gang.

Dat klopt van mij zo erg veel heb meegemaakt door mijn ziekte, knappe, herkende jongen dat door de broeder heeft helemaal niet verdragen die spreekt hij uit naar de wraak en pesten. Zeg Jan je heb ook wat meegemaakt, toch wel voor jou goed en gelukkig, maar wel van af en toe de streng door de enige broeders. Je met de jongens elkaar goed en rustig met zonder de wraak. En het vroeger nog veel erg dat ik toen klein was heb alles goed gezien dat ben ik echt gaapje jongen om alles te wisten wat er gebeurd was. Voor Wim alles goed tevreden op het instituut zo prima en oke! Voor Frans zo wat hij ook iets heeft meegemaakt in de klas bij Br. Leovigild en anderkant
ook veel heeft gelukt met zijn het werk de stiekum naar de achter verstoppingplaats onder de trap de naast van de drukkerij met de dienstmeisje in contact nemen en ook heerlijk elkaar kussen. Hij kreeg ook de boodschap oud-leerling Jan v Heeswijk voor de post in stilletjes uit de deur van het instituut naar het vrijheid. Gelukkig dat de Broeders wel niet hadden overgedacht dat je in stilletjes weg ging. Maar als Br. Alcuino nog langer op het instituut zou hij zeker naar jou ingreep en mee naar de klas of kamer van hem wordt alles opgehelderd. Br. Alcunio dat zeide ik altijd uil Alcunio inplaats van Br. Dat hij altijd op het klaar licht en nacht ging bespionneerd op de jongens in overal in het gebouw. Vooral had hij liever naar de deur de boven een glasruit kijken, Waar de jongen zat, en vond hij zeer heerlijk. Zo een vuile broeder. Zeg Jan Jonkman en Frans v Rijn. Mijn dank voor het goede begrip van mijn het leven op het instituut.
Rene' van der Veen

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Rene, ik geef jou een goede complimenten dat je heel wat verhalen had geschreven al geef je echt wel toe dat je in een lagere niveau zat en dat was zeker de oorzaak van al je lichamelijke, sexueel en psychische misbruik door de broeders die ervan kichten op om jou als knap kereltje wilden misbruiken vooral van die wrede Br. Aretas en door je ziekte als TBC kreeg je wel een achterstand in het leerproces op scholen en ambacht.Ik kan het heel goed indenken wat je er veel hadden meegemaakt. Anders was je misschien net als mij, Frans en Wim zover zou zijn geweest.

Ik kende Mr. Verhagen van het seminarie Beekvliet wel goed. Het was een dik klein mannetje. Tijdens zijn verblijf in de oorlogsjaren op het instituut droeg hij veel later na de oorlog bij zijn terugkeer naar de seminarie als dank bijna elke zondagmorgen om half tien in de jongenskapel de hoogmis op en later ook nog in plaats van Mr.v. Lierop die toen ernstig ziek was. Mr. Verhagen was wel een aardige man geweest en deelde ook vaker snoepjes uit aan kleine jongens.

Rene' van der Veen
10 jaar geleden

Wim Heerschop, Jan Jonkman en Frans v Rijn.
Gelezen op site dat hebben Jan en Wim elkaar geschreven, dar ik vind van Jan heeft wel groot gelijk en Wim de elkaar de gedachtenverwisseling wat hebben jullie het vroeger op het instituut meegemaakt. Nou zeer gelukkig voor Wim dat hij in elke klas heeft dooe de klasbroeders goed onderwezen, Dus je bent zeer gelukkig dat je niet te vroeg geboren was. Van mij ben ik ook tevreden in het periodejaar 1934 -1944 dat de klasbroeders hebben mij heel goed onderwezen met zonder en niets heeft mij misbruik en mishandeld. Neemt jullie niet kwalijk dat ik mag wel eerlijk zeggen dat ik wel te laag nivaeu onderwezen heb gehad, toch ik nu goed goed tevreden dan beter niets. Maar de anderkant naar de oorzaak van mij als een knappe jongenie heeft door de Broeders mij misbruikt gemaakt en voor zomaar mij de straf in de hoek, dat was het bedoeld om de Broeder mij gemakkelijk kunt uitlokken dat moest ik voor hem toegeven voor zijn de zin heeft, zoals ik de vorige verhaal op site heb geschreven over Br. Fraternus en Br. Severinus voor het begeerte naar de seksueel.
Nog een andere lant voor de knappe jongens dat ben ik kreeg altijd de goede kans, zo het gebeurde was. In de pastorie de priester Mhr v Verhagen dat hij de voorlopig op het instituut mochten blijven, doordat de kleine Seminarie Beekvliet door de Duitsers in hun handen hebben genomen, Mhr v Verhagen in zijn kamer wat het volop werk en heeft hij met Br. Theobertus het verzoek gevraagd voor de helpers ( totaal 6 en 4 jongens) en dan de jongens wisten het deden ze zijn de hand omhoog en br. Theobertus zoekt naar de jongens dat hij heeft het meestal naar mij en knappejongens gekozen en ze mochten naar de kamer van Mhr v Verhagen komen voor wat de klusjes in orde naar de plaats neerleggen.
Dat was niet altijd eerlijk van Br. Theobertus dat hij heeft de gewoon en ongegaafde jongens opzij gezet.
En nog andere kant dat ik als de jongentje dat hij de ziekelijk was het verboden in de kapel bleef door hoesten diie maakte d het overlaal lawaai in de kapel en kreeg hij de straf met zeer zwaar mishandeld met slaags, schoppen en geselen op zijn rug in het lange jaren tot met de groot dank aan de vice directeur J v Overbeek dat hij mij het leven heeft gereed door de ondekt van de specalist van het onderzoek dat ik als de T. B. C. Patient. Na de genezing van mijn ziekte T. B. C. Dat ik mijn longen de plekjes was geheel verwijderd. Dan ik kreeg helemaal geen last meer van de hoestenbui oke! Maar voor mijn zeer pijnelijk mishandeld was helemaal voor niets. Dat was helemaal niet normaal. Mishandeld was de dodelijk zonde en liefdewerk was levende vreugde.
Nog ander kant dat ik als de kleermaker bij Br. Tatianus voor een jaar ( 1940 -1941 ) heb op de kleermakertafel gezeten die ging alles goed en prima. Maar het volgende de nieuwschooljaar 1941- 1942 ben ik overgegaan bij Br. Aretas. Dat hij op mij ergste heeft mishandeld in de kleermakerij. Waarom? Omdat hij op mij zeer herkend van het verleden, daarom neemt hij mij nog altijd de wraak in de kleermakerij. Ik ben zeer ergste ongelukkig op het instituut in 3 jaar lang van 1941 - 1944 en dan het laatste jaar 1944 voor de examen had Br. Aretas geprobeerd dat ik nog een jaar op het instituut moest blijven. Hij doet mij zeer ergste pesten op het gemaakte vest met een groot gaat bij de knoopsgaat heeft ingeknipt. En gag hij mijn schuld geven, dat ik de examen met 100 procent ben gezakt. Het lukt niet dat de anderen van hun goedheid aanbieden mij het geslaagde van de kleermaker-leerling met het voldoende punten, maar ze alsof hebben de snoepjes aan mij gegeven. Tuurlijk ik ben helemaal niet tevreden met de treugkerr van mijn wraak.
Het was duidelijk van mij dat ik ben zo diepe ongelukkig op het instituut van 1937 - 1939 en 1941 - 1944 door her nmisbruik van Br. Severinus en Br Fraternus allebeiden het begeerte sekseueel met de jongens. en de mishandeld door Br. Aretas, Br. Josaphat, Br. Lotharius en de bemoeial door Br. Cheophas overste en Br. Alcuino.
1, de knappe jongens brengen het ongeluk door het misbruik van de Broeders.
2. De zieke jongens brengen het ongeluk door de mishandeld van de hoestenbui.
3. De broeder was mojn goed herkend, bleef hij mij altijd wraak en pesten.
Zo dat het waarheid die voor mij helemaal niet gelukkig heb gehad op het instituut. Maar ben ik niet alleen en ook de naaste van mij het hoogste klassen hebben veel geleden door de ergste strengheid van de alle broeders. En zo er vaak hebben de jongens met de broeders gevochten en uitgescholden op de speelplaats en speelzaal. Zo het vroeger was echt gebeurd. Wel beetje gelukt dat Mhr J v Eijndhoven in 1955 op het instituut kwam ( priester-leraar) en enige jaren later was het verboden dat de Broeders en Zusters hebben de dove kinderen geslagen en geschopt. Maar is wel toegestaan vior de straf in de hoek of wat anders. Wel goed gelukkig dat Wim en Jan allebeiden wal later op het instituut zijn gekomen en voor Frans iets te vroeg in 1939 en ik nog eerder in 1932 en later in 1934 bij de jongensafdeling. Wel heel jammer voor mij, maar ik kanvan mijn het hele leven nooit vergeten, toch ben ik nu goed gaat die voor mij zeer belangerijk.
Rene'. Van der Veen.

Wim Heerschop
10 jaar geleden

Wat mij betreft, mag je zoveel schrijven als je wilt. Nu je toegeeft, dat je ook wel eens fantaseert met je verhalen over gebeurtenissen op ivd is de waarheid achterhaalt. Veel opmerkingen van jouw kant kloppen dus niet en is geschreven om het verhaal interssanter te maken of jezelf als belangrijk persoon neer te zetten.

Het verbaast mij wel, dat jij mijn boeken erbij haalt. Eerst gaf jij mij complimenten hiervoor en nu kritiek. Maakt mij niets uit, ik kan er tegen.
Maar jij blijkbaar niet als ik begin over jouw schrijfsels.

Maar goed, laten we er verder geen woorden aan vuil maken.
We blijven wel schrijven zodat de anderen hun hoofd kunnen schudden en lachen om de discussies tussen ons.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Wim, kun je het misschien niet hebben dat ik vaker sterke en waargebeurde verhalen blijft schrijven en het verfraaien en verbeteren is het toch niet verboden, of wel soms en met je vraag: ,Moet dan nou?' Het hoeft niet en het mag wel en wie hou je het tegen?

Lezers hebben het bij voorkeur sterke waargebeurde al dan niet met verfraaide of verbeterde verhalen dan de fantasie-verhalen, zoals je die door jou of de uitgever schreef in jouw boekwerk ,Waarom? Ik heb het niet gelezen en daar ben ik niet zo voorstander van.

Het klopt ook dat er in je boekwerk ,Elf jaar en twee maanden' geen sterke verhalen in zitten en het lijkt mij te zacht uitgedrukt en er zijn enkele dingen die helemaal niet kloppen.

Als ik zelf een boek zou willen schrijven, zal ik hetzelfde willen doen als eerder in deze site en al de voorgaande site's gecombineerd met tal van illustraties van het instituut en al bij in. Ik heb nu alle verhalen en foto's nog goed bewaard gehouden als ik daar de gelegenheid voor heb.

Ja.... net als jij heb ik ook een goed onderwijs gekregen en dat weet je al goed en daar ben jij niet de enige, er zijn er meer die ook een goed onderwijs hebben gekregen zoals Frans van Rijn, Rene v.d. Veen en Jan Keizer, en wie nog meer zoals ik nu weet.

Wim Heerschop
10 jaar geleden

Jan, je hebt mijn opmerking aan jou over "muilpeer" gelezen en hoeft er niet allemaal andere woorden bij te schrijven. Dat weet ik zelf ook wel.

Ik heb in mijn boek "Elf jaar en twee maanden" geschreven over broeders maar er staat niets in over bepaalde broeders. Dat heb ik bewust gedaan. Het boek is eigenlijk een verkorte biografie van mijn kant. Ik heb geen behoeft om sterke verhalen te gaan vertellen in mijn boek.

Naar mijn gevoel kan jij niet uitstaan dat er meerdere doven zijn die niet op hun mondje zijn gevallen en via ivd-variatie hun mening geven.
Wat mij opvalt is, dat jij in herhaling valt wat Rene of Frans geschreven heeft en dat dan nog wil verfraaien of verbeteren. Moet dat nou?

Ja.... ik heb goed onderwijs gekregen op het instituut en daar hoef je niet de braafste jongen van de klas te zijn.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Wim Heerschop een ander woord voor ,muilpeer' is volgens jou inderdaad een klap in het gezicht geven. Nog meer andere woorden zijn een draai om de oor geven, oorvijg of oorveeg, pets, slag, stomp, kaakslag, oplawaai en optater. Al deze woorden komen veel voor in kruiswoord- en Zweedse puzzels maar van ,muilpeer' heel weinig van.
Deze woord die Br. Leovigild aan de zwak-begaafde leerling gaf, was het voor hem heel onbekend in zijn oren klinken, vind ik wel absurd, wat hij deed. Hij kichte ervan op.

Dan heb ik nog volgens jou ,sterke verhalen' en dat blijf ik erbij over Br. Lotharius wat ik echt beschreef. Heel veel oudere leerlingen dan die van ons zoals van Rene en Frans hadden het wel meegemaakt en vaker horen vertellen. Echt waar hoor géén leugens of overdrijving! Eerder dan in deze site en alle andere voorgaande site's vanaf 2006 werd er heel veel over hem geschreven en was jij daar toen nog niet bekend en hier maar een beknopte deel van. In jouw tijd was Br. Lotharius misschien wel milder geworden tot hij als Overste werd benoemd. Misschien was jij wel de braafste jongetje van de klas geweest, goed oplettend en je handen netjes over elkaar gevouwen en luisteren.
In jouw boekwerkje ,Elf jaar en twee maanden' werd daarin niet beschreven en dat wist je misschien toen nog niets.
Hoe zal ik jou nu noemen, Wim.....???

Wim Heerschop
10 jaar geleden

Jan Jonkman, bij het lezen van je verhaal nummer 582 zeg je dat een "muilpeer" een echt Amsterdams scheldwoord is. Voordat je dat schreef had je beter in een woordenboek moeten kijken. Een muilpeer is geen Amsterdams scheldwoord maar dat is iemand een klap in het gezicht geven.

Daarnaast zou ik willen, dat je minder sterke verhalen schrijft. Onder andere over Br. Lotharius en de aanwijsstok en de stomp in de buikstreek. Ik en mijn klasgenoten kennen Br. Lotharius ook en zien hem niet gauw een leerling mishandelen zoals jij beschreef. Noem mij en de anderen maar weer ongelovigen.... zo ben je wel.

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Frans, een typisch Amsterdammer was Br. Leovigild inderdaad wel. Aan jou artikel te lezen had Br. Leovigild nog meer op het kerfstok(dus géén biljardstok), wat ik hierop nog niet had geweten. Van mij mag Br. Leovigild vanuit de hemel??? via de kilometersdikke mist en allerlei satelieten naar ons neerkijken met een prisma sterrenkijker.

Het woord ,Muilpeer' is een echt Amsterdams scheldwoord en daar had Br. Leovigild echt plezier in en kichte hij erop om de zwaksten of domsten te kwetsen. Voor jou was het gewoon weggegooid tijd in die 7 jaar de onbenullige lessen van Br. Leovigild te volgen. Je had het liefst in de klas van Br. Judocus, Beatus of Augustinus gehad i.p.v. Br. Leovigild. Br. Lotharius als hoofdonderwijzer, was óók geen beste geweest als vervanger van de onderwijzers die vanwege ziekte of afwezigheid. Ik had met hem ook gehad en hij was net zo gemeen als anderen en als je niet goed oplette, kreeg je een flinke tik van de aanwijsstok op je hersens of je kreeg een flinke stomp in je buikstreek.

Br. Theobertus en Br. Leovigild waren twee handen op één buik. Br. Leovigild greep wel vaker in wanneer Br. Theobertus het benauwd kreeg tegenover de vechtersbaas. Maar wat Br. Leovigild nooit deed, dat wanneer Br. Theobertus ging eten en hij even op de jongens gaan passen en dat deden andere broeders wel al hadden die de handen vol met andere werkzaamheden zoals Br. Damacenus.

Frans van Rijn
10 jaar geleden

Jan - Gelijk heb je over Bro. Leovigild, hij is ook een echte Amsterdammer. Over mijzelf kan ik wel zeggen dat ik een heel lager onderwijs van hem had gekregen en was wel blij dat Bro. Lotharius mij uit de klas haalde en naar de speciale klas met Bro. Judocus erin. daar had ik in een paar weken heel veel opgehaald dan de jongens die maar bleven zitten, Maar dat was toch veel te laat een gedane plichtsbesef van Bro. Lotharius, maarja, ik had een vlugge leergang omdat ik een plotsdove jongen was en bij mijn horende onderwijzerres meer had geleerd dan wel 4 klassen in het I.v.D. Zelfs na mijn ontslag ging ik in Amsterdam bij de Monotype Corporation Limited voor 8 weken in de les en het ging heel gemakkelijk, daarna een jaar schriftelijke cursus gedaan en ook geslaagd met mooie punten, dat is ook wel te danken aan Bro. Judocus en Mr. M. Bevers.
Ik weet ook heel goed dat Bro. Theobertus met Bro. Leovigild heel goed bevriend waren, en ze helpen elkaar heel goed ook als er iets mis ging, b.v. een jongen ... zijn naam is ... ging haast op de vuist met Bro. Theobertus, die ... had een keu (biljardstok) in zijn hand ging met Bro. Theobertus op de speelplaats het uitvechten, Bro. Leovigild zag het en ging daarmee bemoeien, de ... brak de keu in twee stukken en gaf het cadeau aan Bro. Theobertus, was daardoor erg geschrokken en de vechtpartij was daarmee afgelopen, dat was vooral aan Bro. Leovigild te danken voor zijn hulp aan Bro. Theobertus, maar de ... kreeg nog een zware straf van Bro. Theobertus en Bro. Leovigild. Wat gemeen.
Nog een opmerking van Bro. Leovigild. In onze klas waren jongens die niet goed konden rekenen (het werd veel te hoog uitgelegd aan die jongens, en als de uitlegging niets opleverde, dan werden de handen van Bro. Leovigild heet en begon dan die jongen op zijn hoofd te slaan, maar niets hielp, die jongen vertelde later hoe gemeen Bro. Leovigild daarover was met slaan aan domme jongens.
Nog een: Ik weet ook heel goed dat de doven heel weinig les kregen in de Nederlandse samenleving, soms werden gekke worden uitgesproken en ook bij Bro. Leovigild werd dat tegen een jongen gesproken, en wel met het woord "MUILPEER". Bro. Leovigild zei het juist tegen een jongen met een zwak in de Nederlandse taal en zei tegen die jongen: "wil je een "muilpeer" hebben?". "Ja" zei die jongen en direct kreeg hij een harde meo tegen zijn hoofd, en daarvan heeft hij een rode plek van gekregen en gehuild heeft hij ook, "wat gemeen" zei hij later bij een ruinie van onze klas.
Bij het bezoek van Prinses Juliana was er voordat de prinses kwam nog een vechtpartijtje tussen twee jongens, wat was Bro. Leovigild zo zenuwachtig, hij riep Bro. Josafhat om die ruzzie te helpen en voordat de prinses in de klas kwam hield die vechtpartij op!!!!
Maar over die vechtpartijtje was Bro. Leovigild zelf de schuldige, want hij hield van vechtpatijtjes in de klas heel graag, Bro. Augustinus keek altijd wat voor een lawaai in zijn buurklas was, daar heeft hij later veel over verteld.
Op een keer was er een voetbalwedstrijd tegen de jongens van het broedersklooster in Vechel. Onze klas was van de partij en op een speelplaats daar keken wij naar binnen en wij zagen Bro. Leovigild daar les geven, hij durfde niet naar ons te kijken!!!
Nu Bro. Leovigild al een tijdje overleden is en in Maastricht begraven ligt kan hij in de hemel naar ons kijken hoe wij over hem denken!!!

Jan Jonkman
10 jaar geleden

Frans en Rene, hebben wij het nu over Br. Leovigild. Volgens jou, Rene, had Br. Leovigild een laag niveau, net als Br. Theobertus en Br. Archangelo. Br. Leovigild heeft opleiding gehad in Maastricht als onderwijzer maar alleen voor horenden, maar geen goede paieren voor onderwijs aan dove kinderen. Br. Judocus, Br. Beatus, Br. Augustinus, Br. Josefo, Br. Celestinus, Br. Alcuino en de latere jongere broeders hadden die wel allerlei papieren. Eigenlijk had Br. Leovigild een klas moeten hebben van kinderen van eveneens lagere niveau's Wel eens ging Br. Leovigild tijdens schooltijd met zijn hele klas buiten de muren van het instituut en in de nabijheid van de ,dikke boom' in Halder liet hij zijn klas buiten staan wachten en ging hij alleen naar een adres bij wie hij had afgesproken en wat hij daar uitspookte zou zijn klas zeker nooit geweten hebben en hij voerde iets in zijn schild. Er werd veelal gezegd dat Br. Leovigild echt waardeloos was als onderwijzer en liet zijn klas in zijn beloop zoals het toestaan als vechtpartij en dat was toch niet normaal bevonden. Wat ik nog steeds niet begreep was dat Br. Leovigild als niet te beste onderwijzer. toch een hoog bezoek kreeg van Prinses Juliana op 6 juni 1946. Wie zou het gekozen hebben, Mr. directeur óf Br. Overste óf de hoofdonderwijzer Br. Lotharius???
Br. Leovigild was echt een volkse persoon. Als iemand hem door oneerlijkheid of wat hem dwars widen zetten, kan hij iemand op de vuist gaan en daar was hij nergens bang voor. Echter deed Br. Leovigild geen vlieg kwaad bij de jongens en kwam wel voor de ander zoals zijn eigen klas of wat.

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Nu gaat over de klasgenoten op het instituut in de klas bij Br. Leovigild. Dat was een zeldzaam de langer in de klas hebben gezeten in 7 jaren ???
Eerste hebben ze van 1939 - 1940 in de klas bij Br. Archangelo, daarna het nieuwe schooljaar in 1940 zijn e van de klas overgegaan naar de klas bij Br. Leovigild in 7 jaren hetzelfde de klasbroeder " Leovigild " van 1940 --- 1946. Zijn de enige of helemaal de klasgenoten wel erg moeiheid van het zelfde de klasbroeder Leovigild in 7 jaren lang ???? Toen ik het jaar 1940 zat ik in de klas bij Br. Judocus en ken ik de " Leovigild klasgenoten jongens " zeer goed. Br. Leovigild was wel beetje lage nivaeu dovenonderwijs. Zo weet ik het goed van bijna of hele iedere ochtend om kwart voor negen gingen ze naar de school in de klas binnen op de bank zitten. Br. Leovigild had altijd naar zijn de goede zin met Br. Theobertus die hij ook in de klas kwam. Br. Leovigild was zo stapelgek naar het spelletjes van een paar jongens die elkaar bijna altijd de vechtpartij met het woorden. Hij zet de tafel en stoel naar de andere kant. Het vrije plek stonden de twee jongens die ze elkaar hevige woorden uitspreekt. Zijn Fons Appelhof en Gerard Schulte. Ze spraken elkaar wat over het woorden, Gerard wist altijd het beter dan de anderen, Fons sprak altijd het tegen van zijn woorden.
Br. Leovigild en Br. Theobertus hadden altijd groot plezier van naar het hanengevecht van twee jongens.
Maar voor de andere klasgenoten vonden het niet prettig en ze verliezen in het tijd van minuten, kwartier van de lessen. Zouden ze wel of niet willen dat het komende het schooljaar de klas overgaat naar de andere klas met nieuwe klasbroeder ............. ????? Ik denk van wel als ik ze mijn inplaats zou ik ook " Ja " zeggen. Anders ben ik erg moeheid van het gekke dingen in de klas.
Het was wel jammer voor ze veel geduld hebben gehad.
Zo eindelijk in het nieuwe schooljaar 1946 zo erg blijdschap naar de andere Klasbroeder Augustinus in de klas hebben gezeten. Daarom ik noemde dat de klasgenoten in de klas bij Br. Leovigeld in 7 jaten lang hebben gezeten dat was een zeldzaam en voor mij de helft dat ik ook 4 jaar lang in de klas bij Br. Judocus heb gezeten, maar heb ik geen spijt heb gehad want hij was zeer prima en goed onderwijzer dan Br. Leovigild. Voor Frans v Rijn in het eerste jaren was pech en later gelukt bij Br. Judocus en Mhr Bevers. Dus je bent nu nog goed. Prima!!!! Rene' van der Veen.

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Frans v Rijn. Van harte dank voor de opstelling van je in het jaren in de klas met de Klasbroeder en weet ni het duidelijk 12 jongens bij je in de klas hebben gezeten en de anderen waren geen klasgenoten, wel een ontbreekt van Lauke van Boxtel. verder in komende dagen zal ik het verhaal op site schrijven, oke ?
Rene' van der Veen.

Frans van Rijn
10 jaar geleden

Piet van Dongen, Leo Vermeulen en Jan Mijvis waren geen klasgenoten, maar toevallig deden die personen in 1947 samen met de klas van Bro. Leovigild hun plechtige H. Communie.
Lauke van Boxtel ontbreekt op die foto, was wel een klasgenoot.
Bro. Leovigild hield die klas heel lang wel 7 jaren. pech was het voor mij.
Onze klas telde 12 jongens.