585. Gerard Ypma 50 jaar dienstjubileum bij familie Van Overbeek


Uit De Vriend 1992

Gerard Ypma (was toen 68 jaar) vierde in oktober 1991 zijn 50-jarig dienstjubileum en verblijf bij de familie Van Overbeek in Oirschot. Daar stond de boerderij van broer van directeur Van Overbeek van IvD.
In 1940 verliet hij (was toen 18 jaar oud) IvD en ging wonen bij de ouders in Amsterdam. Op advies van de school zocht zijn vader werk voor hem bij een tuindersbedrijf. Helaas had Gerard geen beroepsopleiding kunnen volgen. Dat lukte echter niet vanwege de oorlogstijd. Niet lang daarna ging vader met zijn zoon naar IvD om oplossing te zoeken. Mr. Van Overbeek had oplossing gevonden: hij kreeg baan op de boerderij in Oirschot bij zijn broer. Het beviel hem zo goed dat hij daar jarenlang met alle plezier ging werken. De eerste 25 jaren in Oirschot en daarna nog 25 jaren bij oudere broer Van Overbeek in Best. Deze gelegenheid werd door hem en zijn gastgezin met beide handen aangegrepen om 50 jaar verblijf bij de familie Van Overbeek groots te vieren.

Reactie plaatsen

Reacties

Arie-Jan van Knapen.
8 jaar geleden

IK HEB EEN BIJZONDERE VRAAG.
MIJN NAAM IS ARIE-JAN VAN KNAPEN.
IN VERBAND MET EEN MARTINAIR-REUNIE BEN IK OP ZOEK NAAR STEPHIE CHERMIN, NU STEPHIE YPMA-CHERMIN.
DE REUNIE IS VOOR EX COLLEGAE WELKE HEBBEN MEEGEWERKT AAN DE KBX. STEPHIE IS ER ZEKER ÉÉN VAN.
U KUNT MIJ BEREIKEN VIA BOVENSTAAND MAIL ADRES.
VOOR UW INFORMATIE; O.A. TREES OSKAM EN NOL DE BOER ZIJN VAN DE PARTIJ.
HARTELIJKE GROET, ARIE-JAN VAN KNAPEN.

Fokko Ypma
10 jaar geleden

Proost Oom Gerard, Chapeau

Fokko Ypma
10 jaar geleden

Oom Gerard kan ik hem noemen. En ja wat ik uit mijn jeugd kan herinneren bevestigd de goedheid van deze familie Overbeek. Diep respect heb ik voor deze familie Overbeek, Iets waar de familie Ypma met aanhang veel van had kunnen leren. Als klein mannetje ging ik wel eens op bezoek in Oirschot, een warme deken dat is wat ik ook ervaren heb.
Groet
Fokko Ypma

Rene van der Veen
10 jaar geleden

Ik heb al geprobeerd van de jongen Gerard Ypma zo mogelijk achter was gekomen. Maar van hem op het instituut heeft zeer weinig zo goed bekend, Hij was op zijn leeftijd 15 jaar de grote jongen op het instituut gekomen in 1937. Zijn ouders de woonachtig in Amsterdam die Gerard bij hun ouders thuis zo hoe het leefde hij de doofgeboren of doofgeworden door de ziekte???. Waarom zolang dat Gerard te lang bij zijn ouders heeft gewoond tot hij 15 jaar op het instituut aankwam. Zoals op het instituut toch niemand hebben gehoord en gesproken. Hij was maar in 3 jaar op het instituut dat heb ik hem heel goed gekend. Maar ik weet het helemaal niet waar Gerard zat in de klas ,eetzaal, speelzaal en slaapzaal ( onderwezen, eten, spelen en slapen) behalve weet ik nog dat hij in de kleermakerij op de tafel zat onder de leiding Br. Servus.
Misschien voor Gerard de geschikte bij de kleine jongens??? Want hij was zeer afhankelijk jongen dat kunt niet praten, lezen en gebaren. Hij leefde nog altijd eenzaam. Toch was voor hem wel beetje gelukkig dat hij erg veel ondersteunen van 3 Broeders zijn Radelphus, Servus en Otgerus. Voor zijn de eerste H Communie die heeft Br. Radelphus in de klas onderwezen en in de kleermakerij de opleiding door Br. Servus. Gerard kunt helemaal niet leren voor de naaien en laat Br. Servus hem de enkele sprookjeboekjes op de kleermakertafel naar de plaatjeskijken dat vond hij erg altijd prettig en blij. En in de vrije tijd ging hij naar het beneden bij Br. Otgerus met de anderen jongens samen aan de manden, serviesbladen, prullebakken en vazen kunnen vlechten. Met de Pasen en Zomervakantie bleef Gerard op het instituut. Wat doet hij op het instituut ???? Of wel misschien bij de familie van Mgr J v Overbeek kunt logeren. Niemand weet het zoals ik ook niet. Want Gerard durfde helemaal niet openlijk wensen dat hij was gemakkelijk bang , zo wel erg heeft meegemaakt, toen hij 18 jaar oud was dan zouden door wie hebben gedwongen om hij van het instituut te verlaten. Of wel door zijn ouders hebben het verzoek gevraagd met de IVD directeur voor zijn zoon nog mogelijk proberen goed oplossing kunt vinden. In de zomer 1940 vertrok hij naar de familie van Mgr J v Overbeek ( Broers) in Orischot daar kunt hij bij hun samen werken, met de kostwinning. Zo dat Gerard heeft het gouden waarde gehaald van zijn diepe trouwe bij het huisgezin van de familie v Overbeek. Vroeger op het instituut was voor hem en lijdensweg en later het vreugde van zijn het leven bij de familie v Overbeek in Orischot. Ik heb wel iets ingeformeerd waar Gerard nu dat de Familie v Overbeek zijn overleden en ging hij naar de jongste broer van J v Overbeek wonen en wel heeft overgesproken dat Gerard naar de Gelderhorst in Ede heeft intrek genomen, maar bleef nog niet duidelijk. Hij was geboren te Amsterdam in 1922 en of hij nog het leven zou hij 92 jaar oud.
Rene' van der Veen.

Rene' van der Veen
10 jaar geleden

O wat zo mooi dat ik ben nu in de wolken van zo'n een mooie foto van Gerard Ypma en ook ben blij van de voornaam heeft genoemd " Gerard " hebt je wel gelezen op log 518 Br. Otgerus en leerlingen dat ik op site heb geschreven?.
De bovenfoto wat zo erg leuke van het blijdschap gezicht en de glas met frisse vruchtenlimonade. Het ziet hem erg heel goed dat hij was 100 procent zeer tevreden van hem met de omringd bij de familie van IVD directeur J v Overbeek. Het was een volle verdienstelijk van zijn het gouden jubileum van zijn zeer trouw bij de familie van Overbeek in Oirschot. Nu was het duidelijk dat ik de vorige op site heb geschreven over het leven van Gerard Ypma op het instituut. Hij leefde altijd het naast van mij dat ik hem in elke dag wat kan helpen met het kindsgebaren, want voor hem heel moeilijk het liplezen aflezen en ook niet makkelijk praten. Hij sutterde het meestal en het lichaamelijk beweging met zijn voeten omhoog tillen. Voor hem was wel ongelukkig dat hij veel last van de pesterij door Br. Aretas en andere broeders. In de speciaal klas zat hij bij Br. Arnoldus, Beatus, Radelphus die was wel moeilijk voor hem , toen hij 16 jaar oud was die hoort bij met mij van 10 jaar oud op 3 April i938 de eerste H. Communie en H. Vormsel hebben ontvangen. zie de foto log 542.
En ging hij naar de kleermakerij dat was zeer onmogelijk voor hem dat hij niet van zijn arbeid goed kennen. Toch door Br. Overste Cheophas heeft hem gestuurd dat van hem het zorg geheel af. Wie kunt hem als de kleermakerij opleiden? Gelukkig het bekende Belgen Br Servus nam hem voor de opleiding, maar werd helemaal niet gelukt.
Voor hem op het instituut zeer groot probleem dat wie dacht over hem in het komende jaren dat hij bijna 18 jaar oud was. Groot dank aan de directeur J v Overbeek dat hij heeft er voor hem gezorgd dat in 1940 werd hij bij de broer van directeur J v Overbeek op de boerderij gebracht. daar leefde hij zeer zeer gelukkig. In 1946 kwam ik in Oirschot bij de kleermaker wrrkgever werken en op de avond ging ik naar Gerard Ypma op bezoek toen hij 24 jaar oud was en ik 18 jaar oud en hebben elkaar wat gebaren en vertelde hij mij dat hij altijd groot plezier aan het werk, eten, slapen, ontspannen. Ik zeide hem dat was zo erg mooi later in 1952 kwam ik ook bij hem was hij 30 jaar en laatste was in 1968 kwam ik bij hem thuis bij de familie v Overbeek zag ik hem dat hij een beetje grijze haar van zijn leeftijd was 46 jaar. dat ging het goed. zoals de boven foto zo heerlijk op de stoel zitten, toen hij 68 jaar oud was. ik zag nu de foto van Gerard het gezicht bleef nog hetzelfde als het vroeger, maar wel iets ouder was geworden. Vooral een mooiste het liefdewerk van IVD directeur J v Overbeek dat hij deed ook voor de anderen om het hulp kunnen te aanbieden.
mijn het vraag of hij nu nog het leven van bijna 92 jaar oud ???? Ik was zeer blij dat Gerard Ypma nu van hem het leven was goed en gelukkig bij de familie van Overbeek in Oirschot en Best.
Rene' van der Veen.